Haseke Nisibi Suriye Katolik Başpiskoposu Monsenyör Jacques Behnan Hindo’ya göre, ABD’nin desteğiyle Suriye’nin Kuzeyini kontrol eden « Rojava » yetkilileri, bölgedeki Hıristiyanları ortadan kaldırmaya yönelik bir planı sundular.

« Rojava », ABD’li anarşist Murray Bookchin’in « liberter komünalizm »ine bağlı olduğunu ilan eden bir Kürt oluşumudur. Öte yandan gerçekte Kürt milislerin tamamlayıcısı olduğu işgalci Amerikan Ordusu tarafından yönetilen bir toprak parçası söz konusudur.

Arap topraklarında bir Kürdistan kurulmasından yana olan bu milisler üç yıldan beri Kürtçe eğitimi ve kendi programlarını dayatmak için yüzden fazla okula el koydu. Sünni Kürtlerle Hıristiyan Araplar arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Suriye Hıristiyanları ilke olarak laik kurumlara sahip bağımsız devletleri desteklemektedir. Aksine Pentagon kendi denetimi altındaki etnik ya da teokratik devletlerin oluşumundan yanadır.

Çeviri
Osman Soysal