ولترشبکه

حملات تهاجمی به مسیحیان مصر

+

اسقف ماکاریوس ، کشیش مذهب کوپت منطقه ی مینا ، از بی تفاوتی رهبران مصر نسبت به افزایش تهاجمات گروه های اسلام گرای افراطی علیه مسیحیان معترض شد .

دو هفته پیش از این در منطقه ی ازبت سلطان ، گروهک های اسلام گرای افراطی به خانه ی یک مسیحی که او را به برگزاری کلیسای خانگی متهم کرده بودند ، حمله بردند . همین صحنه ، هفته ی پیش در روستایی مجاور دمشاو هاشم نیز اتفاق افتاد . این خانه ها آماج حملات و غارت و در نهایت به آتش کشیده شدند . دو تن و یک مهاجم طی این حملات زخمی شدند .

پس از محاصره ی مصر توسط دولت عثمانی ، مسیحیان برای ساختن کلیسا ، نیاز به اجازه ی از سوی دولت داشتند . در سال ۲۰۱۶ ، قانونی تصویب شد که در پی آن تنها مقامات پلیسی اجازه ی ساخت کلیسا را صادر خواهند کرد . بسیاری از این مقامات به اسلام گرایان افراطی تمایل دارند و در مساجد آنها حضور دارند ، هم اکنون ۱۵۰ شهری که جمعیت مسیحیان آن قابل توجه می باشد ، در انتظار دریافت پروانه ی ساخت کلیسا می باشند .

پرزیدنت عبدالفتاح سیسی ، که به هنگام سال نو پیروان کلیسای کوپت ( در ۱۱ ماه ژانویه ی ۲۰۱۶ ) ،متعهد شد تا این مشکل را برطرف سازد ، اخیراََ نسبت به تهاجمات صورت گرفته ، عکس العملی نشان نمیدهد.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.