اسقف ماکاریوس ، کشیش مذهب کوپت منطقه ی مینا ، از بی تفاوتی رهبران مصر نسبت به افزایش تهاجمات گروه های اسلام گرای افراطی علیه مسیحیان معترض شد .

دو هفته پیش از این در منطقه ی ازبت سلطان ، گروهک های اسلام گرای افراطی به خانه ی یک مسیحی که او را به برگزاری کلیسای خانگی متهم کرده بودند ، حمله بردند . همین صحنه ، هفته ی پیش در روستایی مجاور دمشاو هاشم نیز اتفاق افتاد . این خانه ها آماج حملات و غارت و در نهایت به آتش کشیده شدند . دو تن و یک مهاجم طی این حملات زخمی شدند .

پس از محاصره ی مصر توسط دولت عثمانی ، مسیحیان برای ساختن کلیسا ، نیاز به اجازه ی از سوی دولت داشتند . در سال ۲۰۱۶ ، قانونی تصویب شد که در پی آن تنها مقامات پلیسی اجازه ی ساخت کلیسا را صادر خواهند کرد . بسیاری از این مقامات به اسلام گرایان افراطی تمایل دارند و در مساجد آنها حضور دارند ، هم اکنون ۱۵۰ شهری که جمعیت مسیحیان آن قابل توجه می باشد ، در انتظار دریافت پروانه ی ساخت کلیسا می باشند .

پرزیدنت عبدالفتاح سیسی ، که به هنگام سال نو پیروان کلیسای کوپت ( در ۱۱ ماه ژانویه ی ۲۰۱۶ ) ،متعهد شد تا این مشکل را برطرف سازد ، اخیراََ نسبت به تهاجمات صورت گرفته ، عکس العملی نشان نمیدهد.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian