ولترشبکه

تغییر موقعیت چشم گیر پرزیدنت شیخ حسن روحانی

+

پرزیدنت شیخ حسن روحانی ،به هنگام کارزار انتخاباتی خود متعهد شد تا از سوریه حمایت نکند . از ابتدای دوران ریاست جمهوری وی در ماه اوت سال ۲۰۱۳ ، او از فرستادن اعضای دولت به سوریه خودداری کرد ، و به مدت دو سال سفیری برای دمشق مشخص ننمود .

حمایت ایران از سوریه ، تنها از طریق رهبر اعظم انقلاب ، آیت الله خامنه ای صورت گرفت ، و او به طور منظم افرادی را به دمشق فرستاد ، و سپاه پاسداران نیز مشاورین ارتش سوریه بوده اند .

در پنجم نوامبر ۲۰۱۸ ، تحریمات بانکی توسط ایالات متحده نسبت به ایران اعمال خواهد شد . اینگونه ، تمام تعهدات دولت حسن روحانی با دولت اوباما ،از میان برداشته خواهد شد . شیخ حسن روحانی با مشاهده ی نفی هر گونه تفاهمی با پرزیدنت ترامپ ، و ناتوانی اروپا در عمل ،مصمم به تغییر سیاست های خود شده .

طی چند روز گذشته ، مقامات عالی رتبه ی دولت ایران به دمشق سفر کردند و حمایت خود را از این جمهوری اعلام نمودند ، همچنین ژنرال امیر حاتمی ، وزیر دفاع در ۲۶ ماه اوت و وزیر امور خارجه ایران ، محمد جواد ظریف در سوم ماه سپتامبر به این کشور سفر کردند .

از این پس هر دو جناح دولت ایران از دمشق حمایت می کنند .

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.