پرزیدنت شیخ حسن روحانی ،به هنگام کارزار انتخاباتی خود متعهد شد تا از سوریه حمایت نکند . از ابتدای دوران ریاست جمهوری وی در ماه اوت سال ۲۰۱۳ ، او از فرستادن اعضای دولت به سوریه خودداری کرد ، و به مدت دو سال سفیری برای دمشق مشخص ننمود .

حمایت ایران از سوریه ، تنها از طریق رهبر اعظم انقلاب ، آیت الله خامنه ای صورت
گرفت ، و او به طور منظم افرادی را به دمشق فرستاد ، و سپاه پاسداران نیز مشاورین ارتش سوریه بوده اند .

در پنجم نوامبر ۲۰۱۸ ، تحریمات بانکی توسط ایالات متحده نسبت به ایران اعمال خواهد شد . اینگونه ، تمام تعهدات دولت حسن روحانی با دولت اوباما ،از میان برداشته خواهد شد . شیخ حسن روحانی با مشاهده ی نفی هر گونه تفاهمی با پرزیدنت ترامپ ، و ناتوانی اروپا در عمل ،مصمم به تغییر سیاست های خود شده .

طی چند روز گذشته ، مقامات عالی رتبه ی دولت ایران به دمشق سفر کردند و حمایت خود را از این جمهوری اعلام نمودند ، همچنین ژنرال امیر حاتمی ، وزیر دفاع در ۲۶ ماه اوت و وزیر امور خارجه ایران ، محمد جواد ظریف در سوم ماه سپتامبر به این کشور سفر کردند .

از این پس هر دو جناح دولت ایران از دمشق حمایت می کنند .