ولترشبکه

WSJجنگ جهانی ، گزینه ی ایالات متحده در سوریه

+

به گفته ی وال استریت جورنال [1] ، ایالات متحده از چندین گزینه در سوریه استفاده خواهدکرد ، که یکی از اهداف ، حمله به روسیه و ایران خواهد بود ،با وجود آنکه این حملات می تواند به جنگ جهانی منتهی گردد .

اما همین رسانه ، اطمینان خاطر می دهد که کاخ سفید ، گزینه های سیاسی و اقتصادی را نیز در نظر خواهد گرفت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] “Assad Is Planning Chlorine Attack, U.S. Says”, Dion Nissenbaum, The Wall Street Journal, September 10, 2018.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.