به گفته ی وال استریت جورنال [1] ، ایالات متحده از چندین گزینه در سوریه استفاده خواهدکرد ، که یکی از اهداف ، حمله به روسیه و ایران خواهد بود ،با وجود آنکه این حملات می تواند به جنگ جهانی منتهی گردد .

اما همین رسانه ، اطمینان خاطر می دهد که کاخ سفید ، گزینه های سیاسی و اقتصادی را نیز در نظر خواهد گرفت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1Assad Is Planning Chlorine Attack, U.S. Says”, Dion Nissenbaum, The Wall Street Journal, September 10, 2018.