Russland anklager Storbritannia for å forberede et kjemisk angrep under falsk flagg mot Idlib samtidig som USA beskylder Syria for akkurat det samme. De sterke ordvekslingene innad i FNs sikkerhetsråd om hva som har skjedd kan muligens gi et inntrykk av at en vestlig intervensjon er forestående.

Faktisk ville UK bare hatt grunnlag for beskyldningen mot Syria hvis sistnevnte tok i bruk sine bakkestyrker mot Idlib. Det er fordi kjemiske våpen ikke kan spres gjennom lufta men bare ved bruk av fasiliteter på bakken. Helt til dags dato er den eneste forberedelsen for et bakkeangrep mot Idlib den pågående russiske bombingen som rammer al-Qaida anlegg og ingen ting annet.

Hvis angrepet mot Idlib skulle starte før den sjette november 2018, den samme dagen som valget til delegater ved Representantenes hus og en tredjedel av Senatet, ville Syria raskt bli eksponert for et angrep fra vestlig side. Et angrep fra Den syriske regjeringen mot Idlib vil være påskudd nok for UK til å gjennomføre sin operasjon under falskt flagg for å presse president Trump til å intervenere raskt. Det vil skje uten å ha tid til å verifisere beskyldningene som Storbritannia ville komme med. Hvis han så feilet med denne oppgaven, ville Donald Trump risikere å tape mellomvalget og finne seg selv i tiltaleboksen (anklaget) av den nyvalgte kongressen.

På dette grunnlaget vil et USA-angrep kunne bli en ekstremt «dødelig» (ondsinnet overs.) krigshandling, i motsetning til det de tidligere har gjennomført i Syria.

Det vil derfor være mer fornuftig av Syria å avvente disse valgene før de frigir Idlib.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo