Δίκτυο Βολταίρος

Δήλωση αρχών της «Μικρής Ομάδας» για τη Συρία

+
JPEG - 59.7 ko

Η ακόλουθη δήλωση αρχών προορίζεται να χρησιμεύσει ως μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για τα μέλη της Μικρής Ομάδας για τη Συρία. Περιγράφει μια σειρά στόχων για τα μέλη της ομάδας να επιδιωχτούν συλλογικά και ατομικά. Προορίζεται στο να καθοδηγεί τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της Μικρής Ομάδας και άλλων ξένων συνομιλητών, ιδιαίτερα της Ρωσίας, αλλά και των Ηνωμένων Εθνών και άλλων. Δεν προορίζεται να είναι δημόσιο έγγραφο.

Αρχές για την επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία

1. Ως γενικό σύνολο πολιτικών στόχων και ως αναγκαίες προϋποθέσεις για τις κανονικές σχέσεις με τη συριακή κυβέρνηση που απορρέει από την πολιτική διαδικασία του UNSCR-2254, τα μέλη της Μικρής Ομάδας επιδιώκουν μια συριακή κυβέρνηση που:

α) ούτε χορηγεί τρομοκράτες ούτε παρέχει ασφαλές καταφύγιο για εκείνους.
β) είναι απαλλαγμένο από όπλα μαζικής καταστροφής και καταργεί επαληθεύσιμα τα προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής·
γ) υπηρετεί τους δεσμούς της με το ιρανικό καθεστώς και τις δι’ αντιπροσώπων πολιτοφυλακές του·
δ) δεν απειλεί τους γείτονές της·
ε) δημιουργεί συνθήκες ώστε οι πρόσφυγες να επιστρέψουν με ασφάλεια, εθελοντικά και με αξιοπρεπή τρόπο στα σπίτια τους με συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών. και
στ) αμφότεροι αναζητούν και διώκουν εγκληματίες πολέμου και δράστες εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή συνεργάζονται με τη διεθνή κοινότητα για να το πράξουν.

2. Η πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με αποτέλεσμα τη συνταγματική μεταρρύθμιση και τις εκλογές υπό την εποπτεία του ΟΗΕ. Η πολιτική διαδικασία πρέπει να οδηγήσει σε λογοδοσία, μεταβατική δικαιοσύνη και πραγματική εθνική συμφιλίωση.

3. Δεν θα υπάρξει διεθνής βοήθεια για την ανοικοδόμηση σε περιοχές που ελέγχονται από τη συριακή κυβέρνηση χωρίς την ύπαρξη αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει αναλλοίωτα σε συνταγματική μεταρρύθμιση και εκλογές υπό την εποπτεία των ΗΕ, προς ικανοποίηση των δυνητικών χωρών δωρητών.

4. Μια συνταγματική επιτροπή υπό την αιγίδα και τον έλεγχο του ΟΗΕ είναι ο κατάλληλος μηχανισμός για να συζητηθεί η συνταγματική μεταρρύθμιση και οι εκλογές και να καταλήξουμε σε πολιτική λύση για τη Συρία. Ο ΟΗΕ θα πρέπει να συγκαλέσει τη συνταγματική επιτροπή το συντομότερο δυνατό.

5. Αναγνωρίζοντας ότι η συνταγματική επιτροπή πρέπει να παραμείνει αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΗΕ, η Ομάδα ενθαρρύνει τα Ηνωμένα Έθνη να ενσωματώσουν όλες τις συριακές πολιτικές δυνάμεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση και την εφαρμογή συνταγματικών μεταρρυθμίσεων και των εκλογών υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως της συριακής κυβέρνησης, των εκπροσώπων της βορειοανατολικής Συρίας και πρόσωπα της συριακής αντιπολίτευσης που επιθυμούν να προσχωρήσουν σε μια λύση σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται εδώ.

6. Η διαρκής ήττα του ISIS και η στήριξη σταθεροποίησης σε περιοχές που απελευθερώνονται από την Global Coalition και τους σύμμαχους του είναι απαραίτητες συνιστώσες μιας πολιτικής λύσης στη Συρία.

7. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί κάθε προσπάθεια μετριασμού της ανθρωπιστικής κρίσης, ιδίως κατά μήκος των συνόρων με την Ιορδανία, το Γκολάν και την Τουρκία, σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές.

8. Η Μικρή Ομάδα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία.

Περεταίρω, οι ακόλουθες αρχές θα πρέπει να καθοδηγούν τα μέλη της Μικρής Ομάδας της Συρίας στη δέσμευσή τους με τον ΟΗΕ για το θέμα των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων και της διεξαγωγής των εκλογών υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ. Θα πρέπει να θεωρηθούν συστάσεις προς τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ στο ρόλο του να επιβλέπει τη συνταγματική διαδικασία.

Συνταγματική μεταρρύθμιση:

1. Οι εξουσίες του Προέδρου θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να επιτευχθούν μεγαλύτερη ισορροπία εξουσιών και εγγυήσεις ανεξαρτησίας για άλλα κεντρικά και περιφερειακά όργανα της κυβέρνησης.

2. Η κυβέρνηση θα πρέπει να καθοδηγείται από Πρωθυπουργό με ενισχυμένες εξουσίες και σαφή οριοθέτηση των εξουσιών μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα πρέπει να διορίζονται κατά τρόπο που να μην εξαρτάται από την έγκριση του Προέδρου.

3. Το δικαστικό σώμα θα πρέπει να απολαμβάνει μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

4. Η πολιτική εποπτεία ενός μεταρρυθμισμένου τομέα ασφάλειας θα πρέπει να υλοποιηθεί με σαφώς καθορισμένες εξουσίες.

5. Η εξουσία θα πρέπει να είναι ρητά μοιρασμένη και αποκεντρωμένη, μεταξύ άλλων σε περιφερειακή βάση.

6. Πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός της υποψηφιότητας για εκλογές - ιδίως προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε πρόσφυγες, εκτοπισθέντα άτομα και εξόριστους από τη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της υποψηφιότητας για τη Προεδρία.

Εκλογές υπό την εποπτεία του ΟΗΕ

1. Απαιτείται ένα μεταβατικό εκλογικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα που θα επιτρέπουν δίκαιη και διαφανή συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός ισορροπημένου και επαγγελματικού σώματος διαχείρισης εκλογών.

2. Ο ΟΗΕ θα πρέπει να αναπτύξει ένα πλήρες και τρέχον μητρώο ψηφοφόρων σύμφωνα με συμφωνημένα κριτήρια που θα επιτρέπουν σε όλους τους Σύρους να συμμετέχουν σε εκλογές και δημοψηφίσματα.

3. Απαιτείται μια ισχυρή εντολή εποπτείας των Ηνωμένων Εθνών, από ειδική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να μπορέσουν τα Ηνωμένα Έθνη να εξασφαλίσουν πλήρη ευθύνη κατά τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Συρία μέσω α) της σύστασης του σώματος διαχείρισης εκλογών, β) καλών γραφείων και πολιτικής υποστήριξης για την έκδοση της εκλογικής νομοθεσίας γ) ανεξάρτητης επιβεβαίωσης ότι η μεταβατική εκλογική νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο πληρούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα δ) ρόλου στις καθημερινές εργασίες του μεταβατικού σώματος διαχείρισης των εκλογών και στην αντιμετώπιση των εκλογικών καταγγελιών και στ) επικύρωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών και δημοψηφισμάτων κατά τη διάρκεια της μετάβασης, εάν οι εκλογές πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα.

Μετάφραση
Κριστιάν Άκκυριά

Οι δυτικές αξιώσεις στη Συρία”, του Τιερί Μεϊσάν, Μετάφραση Κριστιάν Άκκυριά, Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα) , Δίκτυο Βολταίρος, 17 septembre 2018.

Δίκτυο Βολταίρος

Βολταίρος, Διεθνής Έκδοση

Άρθρα υπό την άδεια «Creative Commons»

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ελεύθερα τα άρθρα του Δικτύου Βολταίρος, με την προϋπόθεση να αναφέρετε τη πηγή και να μη τα τροποποιήσετε ούτε να τα χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς (άδεια CC-BY-NC-ND).

Υποστήριξη του Δικτύου Βολταίρος

Χρησιμοποιήσετε αυτό τον ιστοτόπο όπου μπορείτε να βρείτε αναλύσεις ποιότητας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τον κόσμο. Αυτός ο ιστότοπος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την οικονομική υποστήριξη σας.
Βοηθήστε μας με δωρεά.

Πώς να συμμετάσχετε στο Δίκτυο Βολταίρος;

Οι διαχειριστές του δικτύου είναι όλοι εθελοντές.
- Μεταφραστές με επαγγελματικό επίπεδο: μπορείτε να συμμετάσχετε στη μετάφραση των άρθρων.

Προπαγάνδα και μετα-αλήθεια
Προπαγάνδα και μετα-αλήθεια
του Τιερί Μεϊσάν, Δίκτυο Βολταίρος
 
Ο Ερντογάν θέλει τη βόμβα
Ο Ερντογάν θέλει τη βόμβα
του Μάνλιο Ντινούτσι, Δίκτυο Βολταίρος
 
Ο νέος κόσμος ανακάμπτει μπροστά μας
Ο νέος κόσμος ανακάμπτει μπροστά μας
του Τιερί Μεϊσάν, Δίκτυο Βολταίρος
 
Η τουρκική εισβολή στην Ροζάβα
Τα πάντα για το τι σας κρύβουν για την τουρκική επιχείρηση "Πηγή Ειρήνης" (3/3)
Η τουρκική εισβολή στην Ροζάβα
του Τιερί Μεϊσάν, Δίκτυο Βολταίρος
 
Το Κουρδιστάν, όπως το φαντάζεται η γαλλική αποικιοκρατία
Τα πάντα για το τι σας κρύβουν για την τουρκική επιχείρηση "Πηγή ειρήνης" (2/3)
Το Κουρδιστάν, όπως το φαντάζεται η γαλλική αποικιοκρατία
του Τιερί Μεϊσάν, Δίκτυο Βολταίρος
 
Η γενεαλογία του κουρδικού ζητήματος
Τα πάντα για το τι σας κρύβουν για την τουρκική επιχείρηση "Πηγή Ειρήνης" (1/3)
Η γενεαλογία του κουρδικού ζητήματος
του Τιερί Μεϊσάν, Δίκτυο Βολταίρος