رئیس دفتر سابق پرزیدنت محمود احمدی نژاد ، اسفندیار رحیم مشاعی ، به پنج سال زندان برای توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم گردید . با یک سال اضافه به خاطر تبلیغات و فحاشی علیه شخصیت های حکومتی . که در مجموع محکومیت وی ۶ سال و نیم می باشد .

اسفندیار رحیم مشاعی ( در سمت چپ عکس) ، برای جایگزینی محمود احمدی نژاد ( سمت راست عکس ) در سال ۲۰۱۳ معرفی گردید . اما شورای نگهبان کاندیداتوری وی را نپذیرفت (به خاطر تفکرات خارج از محدوده ی اسلامی وی ).

دختر مشاعی با پسر بزرگ محمود احمدی نژاد ازدواج کرده است .

محمود احمدی نژاد و مشاعی خود را پیرو خط ضد امپریالیستی امام خمینی قلمداد می کنند ، و همراه او با روحانیت درباری مخالفت بوده اند ( پیش از بازگشت پیروزمندانه ی امام خمینی به ایران ، از سوی روحانیت درباری دوران محمد رضا پهلوی پیوسته مورد انتقاد و نفی قرار داشته اند ) .

حمید بقایی نیز که معاون سابق آقای احمدی نژاد بوده است ، به ۱۵ سال حبس در ماه مارس ۲۰۱۸ ، محکوم شده است . هنوز علت محکومیت او به طور واضح مشخص نشده است . او نیز برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ، به کمک محمود احمدی نژاد اقدام کرده بود . که از سوی شورای نگهبان رد شد .

رئیس جمهور سابق ، محمود احمدی نژاد پس از وقایع ضد دولتی دی ماه ۲۰۱۷ در حصر خانگی بسر می برد .

دولت پرزیدنت شیخ حسن روحانی ، هر گونه اقدام لاییک ، که سیاست را از دین جدا نماید ، با شدت برخورد می کند .