Etter deres tidligere møte i Teheran den 7. september har Russland skjerpet tonen. For første gang pekte de på den ulovlige tilstedeværelsen av tyrkiske militære i Idlib, og understreket at dette måtte stoppe.

Det første Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan har gjort er å underskrive en avtale om internasjonalt samarbeid om konstruksjonen av en Tyrkish Stream rørledning og et atomkreftverk i Akkuyu. Dette er avtaler som er spesielt fordelaktige for Ankara, hvis økonomi har totalt forlist.

I forhold til området som nå er totalt okkupert av jihadistene og av den tyrkiske hæren - området som omfatter provinsen Idlib - så har de to statene gitt seg selv en sjanse til å skille den syriske væpnede opposisjonen fra jihadistene.

Tidligere har det blitt gjort liknende avtaler om nedtrapping i denne og andre regioner, enten med USA eller med Tyrkia. De har alle mislyktes, og de har blitt foreldet etter seks måneder. I praksis har det blitt avslørt at jihadistene og den syriske opposisjonen består av de samme folkene. Deres første mål er å tjene penger, og først på andre plass er det å kjempe og å dø for sitt land. Ofte har de tilhørt forskjellige grupper i den seks år lange konflikten. De har hoppet fra den ene gruppen til den andre til der det er mest penger å tjene.

Den syrisk-arabiske republikken har annonsert at de har funnet det forsvarlig å utsette frigjøringen av området til etter USAs valg den 6. november. Hvis de faktisk angriper før det, så vil det være en tilstrekkelig grunn for Storbritannia å sette i gang et falskt kjemisk angrep for å få Trump til å angripe Syria midt i valgkampen

President Erdogan har presentert denne avtalen for sitt folk, og han har nettopp kalt dette for en dobbel seier. Han har beskyttet sivilbefolkningen mot krig og fått lukrative kontrakter med Russland.

Men virkeligheten er faktisk helt annerledes. Tyrkia sto i en svært svak posisjon for å forhandle med sin historiske fiende, de som i dag er en venn, nemlig Russland. Den tyrkiske økonomien overlever kun takket være russiske turister. Og Moskva har allerede demonstrert at de kan få turistene til å komme og gå som DE vil.

De økonomiske avtalene plasserer Ankara på kant med NATO.
Den 5. oktober vil det bli etablert en demarkasjonslinje mellom jihadist-sonen og resten av Syria. Denne demilitariserte sonen skal være både Russlands og Tyrkias ansvar. De tyrkiske troppene skal trekke seg noen kilometer ut av denne sonen. Dette skal frigjøre motorveien som går mellom Damaskus og Aleppo.

På den måten kan Russland skille tyrkerne fra de vestlige styrkene og unngå å sette sine syriske allierte i fare. Og slik kan de forsette å frigjøre dette syriske territoriet uten å bli involvert i kampene selv.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no