Den nye USA ambassadøren til Aten, Geoffrey R. Pyatt, som sammen med Victoria Nuland organiserte kuppet i Kiev i 2014 [1], har i dag fått i oppgave å sette opp en uavhengig ortodoks kirke i Ukraina.

Den ortodokse kirken er organisert i 7 patriarkier. Av disse er patriarken av Konstantinopel «den første blant likeverdige». Den felleskirkelige patriarken av Konstantinopel, Bartholomeus I, har praktisk talt ingen religiøse etterfølgere i Tyrkia, men gjeter sin hop av greske utvandrere (diaspora) som er spredt over hele verden. Dette er i motsetning til patriarken i Moskva Cyril I som har alle ortodokse russere, inkludert ukrainerne, i sin menighet.

Skilsmissen mellom ukrainske ortodokse fra patriarkiet i Moskva vil bety et hardt slag rettet mot russisk kultur i landet.

Helt tilbake til mai 2018 har Bartholomeus I nektet å innvilge visa til de ortodokse overhodene tilhørende patriarkiet i Moskva som ønsker å gå ruten til Mount Athos.

Onsdag den 31. juli 2018, signerte Bartholomeus I en felles erklæring med lederne av religiøse minoriteter i Tyrkia for å bekrefte at dette landet fortsatt er fantastisk og at religion blomstrer der, selv om det siste ikke alltid var tilfelle tidligere [2]. Denne teksten vekket harme hos de troende fra forskjellige religioner som daglig lider på grunn av trusler og ydmykelse som følge av kontrollen fra den tyrkiske administrasjonen.

Onsdag den 31. august holdt Cyril og Bartholomeus et forsonende møte i Istanbul. Men allerede 06. september utnevnte patriarken av Konstantinopel to spesialutsendinger med instruks om å etablere en uavhengig kirke i Ukraina. Lederne ved den hellige (kanoniserte) kirken i Kiev avslo å anbefale dem.

Filareto, den ukrainske geistlige lederen av Kiev, en tidligere KGB agent som var bannlyst som en følge av Sovjetunionens fall, skapte sin egen sekt ved navn «Den ukrainske ortodokse autokefale kirke» (ikke-kanonisert). Han støttet de som var ansvarlige for kuppet i Kiev og omtalte den russiske presidenten Vladimir Putin med ord som «Kain» og «Judas». Nå om dagen blir han vurdert som leder av hele denne uavhengige kirken som ellers kan bli anerkjent av Bartholomeus I, patriarken av Konstantinopel.

Onsdag 14. september 2018 reiste Filareto til USA. Han ble mottatt i utenriksdepartementet sammen med to spesialutsendinger fra Bartholomeus I som nylig hadde hatt et møte med president Petro Porosjenko i Kiev.

Han møtte også den tidligere visepresidenten Joe Biden, som han har hatt nære forbindelser til siden 2014. Akkurat nå sitter Bidens sønn, R. Hunter Biden i styret til Burisma Holdings, det ledende ukrainske selskapet innen gassutvinning (skifergass, overs.). Philareto har dekorert Joe Biden med St. Vladimirs orden, som han også gjorde med senator John McCain.

En tvist som går langt tilbake i tid angående den ortodokse kirken til Makedonia er også under oppblomstring, men på en annen måte: Denne gang avslår patriarken av Konstantinopel å erkjenne tilhørighet så lenge den bruker navnet «Makedonia» (som grekerne anser er eksklusivt deres).

Cyril I møtte en «spesiell forsamling (synode)» i Moskva. Onsdag 14 september ble det i Den russisk ortodokse kirken bestemt å ikke lenger «navngi» patriarken av Konstantinopel under bønn. Det er å si: -Ikke be for ham lenger. Det ble også bestemt å «suspendere» alle «sammenkomster» med ham og til slutt «å bryte» alle former for relasjoner knyttet til tidligere samarbeid.

Onsdag den 19 september oppfordret patriarken av Alexandria og hele Afrika, Theodore II, de to partene for en redegjørelse. En splittelse er fullt mulig.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo

[1What about apologizing to Ukraine, Mrs. Nuland?”, by Andrey Fomin, Oriental Review (Russia) , Voltaire Network, 7 February 2014.

[2Turkey Forces Turkish Jewish and Christian Churches to Sign Declaration”, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 17 August 2018.