ارتش روسیه از ۲۶ ماه سپتامبر ۲۰۱۸ ، عملیات نظامی گسترده ای را در سواحل سوریه آغاز کرده . از این رو، مسیر های هوایی و دریایی این منطقه به طور موقت بسته شده اند .

این عملیات در پی انهدام هواپیمای روسی ، در ۱۷ ماه سپتامبر ۲۰۱۸ ، به هنگام مانور مشترک انگلستان - فرانسه و روسیه اتفاق افتاد.

به علت این عملیات نظامی ، روسیه می تواند از سوریه بخواهد تا قوانین جدیدی در ارتباط با منع رفت آمد دریایی و هوایی را وضع کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian