ولترشبکه

عملیات نظامی روسی در سواحل سوریه

+

ارتش روسیه از ۲۶ ماه سپتامبر ۲۰۱۸ ، عملیات نظامی گسترده ای را در سواحل سوریه آغاز کرده . از این رو، مسیر های هوایی و دریایی این منطقه به طور موقت بسته شده اند .

این عملیات در پی انهدام هواپیمای روسی ، در ۱۷ ماه سپتامبر ۲۰۱۸ ، به هنگام مانور مشترک انگلستان - فرانسه و روسیه اتفاق افتاد.

به علت این عملیات نظامی ، روسیه می تواند از سوریه بخواهد تا قوانین جدیدی در ارتباط با منع رفت آمد دریایی و هوایی را وضع کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.