Svermer av insekter som kan transportere genmodifiserte smittsomme virus og som kan angripe avlinger i landbruket i et land og så ødelegge matproduksjonen deres - dette er ikke et science-fiction scenario, men det er en plan som faktisk blir forberedt av DARPA - Pentagons Defence Advanced Research Project Agency.

Fem forskere fra ett fransk og to tyske universiteter har avslørt denne informasjonen i Science, en av verdens verdens mest prestisjetunge publikasjoner [1]. I deres artikkel som ble publisert 5. oktober kommer de med alvorlig tvil til ideen som DARPAs forskning kaller «Insekter som allierte». Den var kun ment for Pentagons eget byrå - om å beskytte USAs landbruk mot bakterier og virus ved å bruke insekter som bærere av genmodifiserte smittsomme sykdommer.

Disse virusene kan bli overført til plantene og modifiserer deres kromosomer. Denne egenskapen erklærer de fem forskerne å være «svært begrenset».

I forskermiljøer er dette programmet imidlertid «oppfattet som et forsøk på å utvikle biologiske midler i fiendtlige hensikter og måten å spre disse på. Med andre ord ett nytt biologisk våpen».

Dette er et brudd på Biological Weapons Convention» som ble vedtatt i 1975. Den har dessverre ikke vært aktiv, hovedsakelig fordi USA ikke går med på inspeksjoner i sine egne laboratorier.

De fem forskerne spesifiserer at «enkle forandringer kan bli brukt til å skape en ny klasse biologiske våpen, våpen som lett kan overføres til en utpekt avling når man bruker insekter til å levere dem».

Dette kan bli et scenario der man under Pentagons ledelse angriper landbruksområder i Russland, Kina og andre land - med svermer av insekter som transporterer virus. Dette er ikke noen science-fiction-fabel.

DARPAs program er ikke bare å bruke insekter som et våpen i krig. USAs Office of Naval Reseach har også bedt Washington University i St. Louis forske på muligheten til å forandre gresshopper til biologiske droner. [2].

Ved å bruke en elektrode operert inn i hjerne, og en bitteliten sender på insektets rygg, så kan er operatør på bakken tyde hva gresshoppens antenne plukker opp.

Disse insektene har en utmerket luktesans som på et øyeblikk kan oppfatte forskjellige typer kjemikalier i luften. Det kan gjøre dem i stand til å identifisere lagre med eksplosiver, og andre steder som kan angripes fra luften eller med et rakettangrep.

Enda mer skremmende er de scenarioer som nevnes i artikkelen til de fem forskerne i Science Magazine. DARPAs program, understreker de, er det første programmet som handler om utviklingen av genmodifiserte virus som kan spres i miljøet. Disse kan også spres til andre organismer, «ikke bare i landbruket». Med andre ord kan mennesker også komme på listen over organismer som kan bli berørt av insektsbærende smittsomme virus.

Vi vet at under Den Kalde Krigen ble det forsket i laboratorier i USA og i andre land på bakterier og virus. Dersom disse bakteriene eller virusene blir spredt med insekter (lus, fluer, flått) kan de utløse epidemier i et fiendtlig land.

Blant disse virusene er Yersinia Pestis-bakterien, årsaken til byllepest (den forferdelige Svartedauen i middelalderen),og Ebola-viruset som både er smittsomt og dødelig.

Med de teknikker som finnes idag er det mulig å produsere nye slags bakterier og virus som kan spres med insekter. Mot dette vil en utpekt befolkning ikke ha noe forsvar.

En av «plagene» som Bibelen forteller om sendte Gud en enorm sverm med mygg, fluer og gresshopper som slo ned på egypterne. I dag kan en slik sverm faktisk bli sendt ut for å treffe hele verden.

Denne gangen blir vi ikke advart av profeter, men av forskere som har beholdt sin menneskelighet.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no
Kilde
Il Manifesto (Italia)

[1Agricultural research, or a new bioweapon sys-tem?. Insect-delivered horizontal genetic alteration is concerning”, by R. G. Reeves, S. Voeneky, D. Caetano-Anollés, F. Beck, C. Boëte, Science, October 5, 2018.

[2Engineers to use cyborg insects as biorobotic sensing machines”, Beth Miller, Washington University in Saint Louis, June 30, 2016. “Un-derstanding and Hijacking the Insect’s Sense of Smell”, Office of Naval Research.