Voltaire Network

Jamal Khashoggi og det mislykkede komplottet mot MBS

+

Den 2. oktober 2018 forsvant den saudiske journalisten Jamal Khashoggi etter å ha gått inn i det saudiske konsulatet i Istanbul.

Ifølge USA-medier var det lagt ut en felle for han. Han ble lokket inn i konsulatet for å få overlevert sine nye identitets-dokumenter som følge av hans nylig inngåtte ekteskap. Omtrent et dusin saudiske Secret Service-agenter kom til konsulatet for å forhøre han. De torturerte han, drepte han og parterte han, kroppsdel for kroppsdel, før de sendte det som var igjen av han til den saudiske kongen.

Fra det tidspunkt har Tyrkia og USA bedt om å mer informasjon fra Saudi-Arabia som nekter for beskyldningene som USA har fremført overfor dem.

Jamal Khashoggi var nevøen til Adnan Khashoggi (1935-2017). Sistnevnte var en våpenhandler som spilte en helt vesentlig rolle under Iran-Contras-saken og ble ansett som verdens rikeste mann på begynnelsen av 1980-tallet. Jamal selv var en yndling av den tidligere lederen av den saudiske etterretningstjenesten prins Turki Ben Faical som fortsatte som den saudiske kongens ambassadør i London.

Seinere utførte Jamal tjenester for prins Al-Waleed ben Talal som hadde vært utsatt for en lengre periode med tortur på Ritz-Charlton under palass-kuppet i november 2017.

De siste årene har Jamal Khashoggi påtatt seg på nytt å forsvare Det Muslimske brorskapet og Israel. Dette er grunnen til at han er blitt ansatt i Washington Post.

Ifølge våre kilder har mange medlemmer av den saudiske kongefamilien som fikk sin formue delvis eller fullstendig konfiskert i november 2017 under palass-kuppet, forberedt en sammensvergelse mot kronprins Mohamed ben Salman (kjent som «MBS») og Jamal Khashoggi var en del av denne konspirasjonen.

Tyrkia har klart å konstruere et system for å avlytte det saudiske konsulatet i Istanbul. Tyrkias adferd i denne forbindelse representerer en overtredelse av Wienkonvensjonen om diplomatiske relasjoner. Selv om de ikke kan offentliggjøre dem har Ankara opptak som inneholder informasjon de har frembrakt gjennom tortur som er knyttet til sammensvergelsen mot MBS.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.