کتاب در برابر دیدگانمان ، به زبان ایتالیایی از سوی انتشارات لا ولا تحت عنوان
Sotto i nostri occhi . La grande menzogna della " Primavera araba "
Dall’ 11 settembre a Donald Trump .
منتشر گردید .

این کتاب پس از ویرایش ، در کنارترجمه های آن به زبان های اسپانیولی ، روسی و ترک قرار گرفت .

از سوی جیولیتو چیه زا ، دعوتی برای خواندن کتاب ارائه شد . که خود روزنامه نگار می باشد . و گذارشگر یونیتا و استاپا در مسکو است ، و طی دوستی با مخایل گرباچو
را افتتاح نمود .World Political Forum
شرکت کرد . و هم اکنون عضو کلوب والدای Axes of Peace -2005او در کنفرانس
می باشد . او سیاستمدار و نماینده ی اتحادیه ی اروپا می باشد و سایت
مگاچیب را در تلویزیون اینترنتی پاندورا مدیریت می کند .

مقدمه ای از سوی جرمانو دوتوری ، در نشریه ی ژئوپولیتیک لایمز ، که مهمترین موضوع در این ارتباط در اروپای غربی می باشد ، نگاشته شد . در این مقدمه اهمیت افشاگری های موجود در این مستند ارزیابی شده ،و بازنگری کامل ارتباطاتات بین المللی را از ۱۱ سپتامبر بررسی می کند .

همچنین از سوی پرفسور فرانکو کاردینی مقدمه ای کامل در ترجمه ی ایتالیایی ارائه شده است . کاردینی به لحاظ بین المللی ، تاریخ نگار جنگ های صلیبی مشهوری است و متخصص روابط میان مسیحیت و اسلام می باشد . او از مدیران رسانه ی ٬٬ رآی ٬٬ بوده ، که تلویزیون و رادیوی ملی می باشد . او رابطه ی تی یری میسان را با سایر منابع مقایسه کرده است .

این کتاب به مبلغ ۲۰ یورو در کتابفروشی ها موجود است ، و ۱۷ یورو با نامه نگاری به انتشارات لا ولا ، قیمت گذاری شده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian