I Makedonia i det tidligere Jugoslavia har parlamentet vedtatt med kvalifisert flertall en konstitusjonell endring som tillater republikken å endre navn til Nord-Makedonia og dermed gi parlamentet tillatelse til å søke om medlemskap i NATO og EU.

For bare tre måneder siden organiserte regjeringen til den makedonske statsministeren Zoran Zaev en stor nasjonal festival for å feire starten på forhandlingene for å innlemme Republikken Makedonia i NATO. Men borgerne boikottet de 14 gratis konsertene organisert over hele landet, og ingen av dem fant sted.

Så sent som den 30. september, avstod 63,09% av de makedonske velgerne fra å avgi stemmer i folkeavstemningen om navneendring. Navneendringen til ’Nord-Makedonia’ ble forhandlet frem av statsminister Zoran Zaev og den greske statsministeren Alexis Tsipras. På grunn av den meget lave valgdeltagelsen (under 50%), måtte valgkommisjonen avvise resultatene av folkeavstemningen.

Washington og EU bestemte seg da for å bruke det makedonske parlamentet til å tvinge gjennom tiltakene mot velgernes ønske.

De amerikanske ambassadørene i henholdsvis Makedonia og Hellas, Jess L. Baily (som organiserte Tyrkias deltagelse i krigen mot Libya og Syria) og Geoffrey R. Pyatt (som organiserte kuppet på Maidanplassen i 2014 og oppsplittingen av den ortodokse kirken i 2018) startet umiddelbart en prosess for å kjøpe stemmer i parlamentet. Mathew Palmer, sjef for Balkan-området i USAs utenriksdepartement, ble sendt inn for å støtte kampanjen for ’oppkjøpet’.

De rettssakene som ble innledet mot 8 parlamentsmedlemmer fra opposisjonen ble brått annullert, og de arresterte ble løslatt. "Agent Tesla" overleverte 25 000 dollar til hver av dem for å samarbeide med Washington og få de til å stemme slik Washington ønsket. Dette gjorde de og sikret det flertallet parlamentet måtte ha. De ble betraktet som landsforrædere i de politiske partiene de tilhørte, og ble utvist fra disse.

Ambassadør Jess Baily og viseministeren til statssekretæren var tilstede i det makedonske parlamentet under debatten og den påfølgende avstemningen.

Umiddelbart etter avstemningen, meldte innenriksministeren at de hadde bestemt seg for å gi personlig beskyttelse til parlamentsmedlemmene som stemte for Makedonias navnendring, og som støttet innlemmelsen av republikken i NATO og EU.

Slik går altså Makedonia fra ex-Jugoslavia inn i "leiren av demokratier" (!).

I mellomtiden har den greske utenriksministeren i Athen, Nikos Kotzias, nettopp levert sin oppsigelse.

Oversettelse
Bjørn Thorsønn