وزیر امور خارجه ی روسیه ، سرگئی لاورو ، در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۸ ، به طورقاطع دست اندازی های تفکر ضد تروریزم آنگلو- ساکسون ها را محکوم کرد .

به گفته ی او ، این تصور جدید : ٬٬ مبارزه علیه افراط گرایی تهدید آمیز ٬٬ ، می تواند به عملکرد تروریست ها صحه بگذار ،به خصوص زمانی که از استراتژی انگلو -ساکسون ها علیه حکومت هایی که آنها را ٬٬ اقتدار گرا ٬٬ می نامند ، استفاده می کنند .

آقای لاورو یادآور شد که هر حکومتی ، متناسب با قوانین خاص خود ، مسئول نحوه ی مبارزه علیه ایدئولوژی افراط گرا می باشد ، در حالی که همکاری میان دولت ها ، تحت قوانین بین المللی سازمان ملل قرار دارد .

او خاطر نشان کرد : ٬٬ راویان تفکر: ٬٬ مبارزه با افراط گرایی تهدیدآمیز ٬٬ ، اغلب خود آماده ی صحه گذاشتن به افراط گرایان می باشند ، و حاضرند تا آنها را از هر گونه مسئولیت کیفری معاف سازند ٬٬ .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian