امیر نشین قطر ، حدود ۲۱ میلیون یورو ، برای پرداخت حقوق مقامات نوار غزه ، منتقل کرده است .

مقامات فلسطینی که در نوار غزه ساکن اند ، از سوی حکومت خود گردان فلسطین ، بیش از شش ماه حقوقی دریافت نکرده اند ، چرا که میان پرزیدنت محمود عباس و گروه حماس اختلاف افتاده است . در واقع ، در حالی که آنها یک دولت واحد را تشکیل می دهند ، برای بسیاری از اعضای سازمان ملل ، سرزمین های فلسطینی میان دو حزب سیاسی متفاوتی تقسیم شده اند .

حماس که به کمک اسرائیل به وجود آمده ، به هنگام ٬٬ بهار عربی ٬٬ ٬٬ شاخه ی فلسطینی اخوان مسلمین ٬٬ بوده است ؛ هر چند این عنوان با گذشت زمان حذف شده است .

با وجود آنکه امیر نشین قطر ،در تئوری کشوری خارجی به حساب می آید ، اما به همراه ترکیه ، یکی او دو محافظ اخوان مسلمین می باشد . از این رو در حفظ قدرت در غزه به کمک حماس ،تلاش می کند .

نخستین بخش پرداخت های نقدی ۱۵ میلیونی ، در تاریخ ۸ ماه نوامبر ۲۰۱۸ ، در محل انجام شد . و این مبلغ به حماس تعلق گرفت ، و نه به حکومت خود گردان فلسطینی ، در حالی که تنها حکومت قانونی این سرزمین می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian