ولترشبکه

کشوری خارجی ، حقوق مقامات نوار غزه را می پردازد

+

امیر نشین قطر ، حدود ۲۱ میلیون یورو ، برای پرداخت حقوق مقامات نوار غزه ، منتقل کرده است .

مقامات فلسطینی که در نوار غزه ساکن اند ، از سوی حکومت خود گردان فلسطین ، بیش از شش ماه حقوقی دریافت نکرده اند ، چرا که میان پرزیدنت محمود عباس و گروه حماس اختلاف افتاده است . در واقع ، در حالی که آنها یک دولت واحد را تشکیل می دهند ، برای بسیاری از اعضای سازمان ملل ، سرزمین های فلسطینی میان دو حزب سیاسی متفاوتی تقسیم شده اند .

حماس که به کمک اسرائیل به وجود آمده ، به هنگام ٬٬ بهار عربی ٬٬ ٬٬ شاخه ی فلسطینی اخوان مسلمین ٬٬ بوده است ؛ هر چند این عنوان با گذشت زمان حذف شده است .

با وجود آنکه امیر نشین قطر ،در تئوری کشوری خارجی به حساب می آید ، اما به همراه ترکیه ، یکی او دو محافظ اخوان مسلمین می باشد . از این رو در حفظ قدرت در غزه به کمک حماس ،تلاش می کند .

نخستین بخش پرداخت های نقدی ۱۵ میلیونی ، در تاریخ ۸ ماه نوامبر ۲۰۱۸ ، در محل انجام شد . و این مبلغ به حماس تعلق گرفت ، و نه به حکومت خود گردان فلسطینی ، در حالی که تنها حکومت قانونی این سرزمین می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.