با بازگشایی محاکمه ی ٬٬ ال چاپو ٬٬ در ایالات متحده ، وکیل او اعلام کرد ،موکلش رهبر اصلی کارتل سینوآ نمی باشد . ال مایو ( در تصویر بالا ) ، تحت حمایت رئیس جمهور این کشور ، آزادانه در رفت و آمد می باشد .(و همه این موضوع را می دانند )

این روایت از رویدادها که باعث تعجب محکمه شد ، چیز تازه ای نیست . این فرضیه اکثراََ از سوی اهالی مکزیک بیان شده . اما فرضیه های دیگری نیز وجود دارد .

تمام اقتصاد مکزیک بر پایه ی تجارت غیر قانونی مواد مخدر پایه ریزی شده ، که درآمد اصلی این کشور را تامین می کند . در طی پانزده سال اخیر ، بیش از دویست هزار نفر در این رابطه کشته و یا ناپدید شدند ، چرا که جنگ میان کارتل ها و جنگ علیه آنها در جریان بوده است . از این رو سیاست بدون حمایت از این کارتل ها نمی تواند جریان داشته باشد .

این وضعیت تنها با آزادی تجارت مواد مخدر امکان پذیر خواهد بود ، همانگونه که در گذشته بوده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian