Den 13. november 2018 lanserte vestlige regjeringer en kampanje gjennom FNs Råd for Menneskerettigheter til støtte for kinesiske islamister. Noen av disse har i forebyggende hensikt blitt internert i «tilpasningsleire» der de blir hjernevasket.

2010 - 2011 var begynnelsen på NATO-operasjonen som hadde som mål å gi Det Muslimske Brorskap makten i alle arabiske land. Folkerepublikken Kina - på samme måte som noen av de vestlige landene - la til rette for å sende islamistene i landet til Midt-Østen.

Kina tenkte - helt feilaktig - at dette ville fjerne all jihadistisk innflytelse fra deres system. Sakte, men sikkert, forsto de at denne løsningen var et enda verre onde. Islamistene som hadde dratt for å kjempe i Libya og Syria tjente som modeller for nye rekrutter på deres egen jord. Så fulgte flere angrep i de muslimske regionene, og også andre steder.

Fram til nå så har muslimer som bor i Xijiang-provinsen hatt flere unntak fra de vanlige lovene. De har for eksempel tillatelse til å få flere barn, mens kineserne bare kan få ett.

Tidligere støttet CIA separatist-tendensene til disse «uighur- kineserne» mot «han-kineserne». CIAs hensikt med dette var den støtten uighurene ga til tsjetsjenske separatister mot etniske russere. Og i dag støtter CIA jihadistene. Dette er et helt nytt trekk, men målet er helt klart - å svekke Beijing og Moskva.

Etter den 19. kongressen til det kinesiske kommunistpartiet i oktober 2017 var ikke Kina i stand til å absorbere islam i sin struktur. De begynte å innse at jihadismen ikke kan skilles fra islam selv.

Flere støttespillere til den islamske politikken har blitt arrestert og tvunget til å underkaste seg denne hjernevask-opplæringen. Hvor mange? Det umulig å si ifølge kildene - alt fra 10 000 til
1 000 000.

Kommunistpartiet har nylig forlangt at alle deres medlemmer skal sverge på at de ikke vil praktisere et halal-regime. I dag er noen av de muslimske tradisjonene forbudt ved lov.

Det er nylig bygget opp et tyrkisk kinesisk-talende samfunn på 18 000 personer i Idlib i Syria, der minst 5 000 er krigere. De får støtte fra Secret Service i Tyrkia, som jo er et NATO-medlem.

Syria og Russland har gått med på ikke å angripe dem nå, av frykt for at de skal bli sendt tilbake til Kina.

Vi ser også at det kommer flere kinesiske jihadister til Malaysia, Indonesia, Thailand, og også til Filippinene. Men der ser det ut til at de har funnet ut av problemet.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no