Birleşik Arap Emirlikleri, 2015 yılında Sawab’a (Müslüman Kardeşler de dahil şiddet yanlısı ideolojilere karşı mücadele örgütü), 2016 yılında bir Hoşgörü Bakanlığı’na, 2017’de bir Dünya Hoşgörü Enstitüsü’ne ve 2018’de ilk oturumu Birleşmiş Milletler Dünya Hoşgörü Günü dolayısıyla 16 Kasım’da gerçekleştirilen bir Dünya Hoşgörü Zirvesi’ne sahip oldu. Birleşik Arap Emirlikleri için kültürel geleneklerinin vurgulanması söz konusudur.

Birleşik Arap Emirleri tarihsel olarak Hint Okyanusundaki kültürler ile temas halinde olan bir balıkçı ve tüccar ulusudur. İngiliz sömürgeciliği döneminde, Hindistan İmparatorluğu bünyesine dahil edilmişlerdir. Suudi Arabistan ise aksine çöle yerleşmiş, dışarıya kapalı bir ulustur.

Altmışlı yıllardan beri Suudi Arabistan önce vahhabilik üzerinden, ardından da Mısır’daki Müslüman Kardeşler’i ve Türkiye’deki Nakşibendi Cemaatini (bugün her iki örgütle de ilişkisini kesmiştir) destekleyerek hoşgörüsüzlük örneğini ihraç etmiştir. Kraliyet içerisinde İslam dışındaki her türlü referans ya da dini uygulama hapis ya da ölüm cezası karşılığında yasaklanmıştır.

İslamiyet anlamında Birleşik Arap Emirlikleri artık Suudi müttefiklerinin rakibi haline gelmiştir. Kültürel alan ile siyasi alanı birbirinden ayıran ülke, Suudi vahhabiliğinin uzantısı, modern devletin kurucusu Şeyh Zayed’in Müslüman ve Müslüman olmayan yurttaşlarını eşitlik içerisinde koruya bir Müslüman devleti kurduğunun altını çizmektedirler. Birleşik Arap Emirlikleri’nde, baskı altındaki diğer dinlere (Hinduizm dahil) karşı nefret içeren tutumlar sergilenmiştir.

Çeviri
Osman Soysal