Pentagon, son strateji belgesinin özetinde - 2018 National Defense Strategy of the United States of America (metnin tamamı gizli) -, « İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin ve müttefiklerinin, halkları özgürlüklerine yönelik saldırı ve baskılardan korumak için, özgür ve serbest bir uluslararası düzen kurduklarını » ama « bu düzenin bugün itibariyle uluslararası ilişkiler ilkelerini ve kurallarını ihlal eden Rusya ve Çin tarafından içeriden mayınlandığını » savunmaktadır. Bu, tarihsel gerçekliğin tamamen tersine çevrilmesidir.

Center of Research o Globalization Müdürü Profesör Mişel Şosudovski, bugün düşman olarak nitelendirilen bu iki ülkenin, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin müttefiki iken, Nazi-faşist eksen karşısında kazanılan zaferde, insan yaşamı açısından en yüksek bedeli ödeyen ülkeler olduğunu anımsatıyor: ABD’nin 400 000’in biraz üzerinde verdiği kayba karşı, Sovyetler Birliği yaklaşık 26 milyon ve Çin 20 milyon insan.

Şosudovski bu girişle, Global Research’te James A. Lucas’ın, ABD’nin 1945’ten bugüne dek gerçekleştirdiği savaşlar, darbeler ve diğer yıkıcı operasyonlar sırasında öldürülen insan sayısına ilişkin, belgelerle desteklenen bir araştırmasını yayınlamaktadır: bu sayının 20 ila 30 milyon kurban olduğu tahmin edilmektedir [1]. Bu sayı, bir Barış Forumu ile, sona erişinin yüzüncü yılını Paris’te daha yeni kutladığımız Birinci Dünya Savaşı sırasında ölenlerin yaklaşık olarak iki mislidir.

Bu ölülerin dışında, çoğu zaman sakat kalan yaralılar da vardır: bazı uzmanlar savaşta ölen her bir insanın yanı sıra on insanın yaralandığını hesaplamaktadır. Bu da ABD’nin savaşları sonucunda yaralananların sayısının yüzlerce milyona ulaştığı anlamına gelmektedir.

Araştırmada yer alan bu tahmine, 1945’ten bugüne dek bu kez savaşların, açlık, salgın hastalık, zorunlu göç, kölelik ve sömürü, çevresel zararlar, askeri harcamaların karşılanması için yaşamsal ihtiyaçlara yönelik kaynakların azalması gibi dolaylı etkilerinin yol açtığı muhtemelen yüzlerce milyonla ifade edilen, belirsiz sayıda ölü de eklenmektedir.

Araştırma, 30’dan fazla Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika ülkesinde ABD tarafından gerçekleştirilen savaş ve askeri darbeleri belgelemektedir. Araştırma, ABD silahlı kuvvetlerinin, büyük savaşların yani Kore ve Vietnam ve Irak’a karşı yürütülen iki savaşın neden olduğu 10 ila 15 milyon arasındaki ölümde doğrudan sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Bundan başka, Afganistan, Angola, Kongo, Sudan, Guatemala ve başka ülkelerde ABD tarafından eğitilen ve kumanda edilen müttefik silahlı güçler tarafından yürütülen vekalet savaşlarının neden olduğu 10 ila 14 milyon arasında ölü daha vardır.

Kamboçya ve Laos’a yayılan Vietnam Savaşı yaklaşık 7,8 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur (ayrıca ABD uçakları tarafından yayılan dioksin’den kaynaklı çok sayıda yaralı ve bunun sonraki kuşaklar üzerindeki yol açtığı genetik hasarlar).

80’li yıllarda Afganistan’da yürütülen vekalet savaşı, Usame bin Ladin ve Pakistan’ın işbirliğiyle, « Afgan tuzağına » (daha sonra, mücahitlerin eğitimlerinin Temmuz 1979’da, yani Sovyetlerin Afganistan’a yönelik müdahalesinden beş önce başladığına işaret eden Zbigniew Brzezinski’nin tanımladığı gibi) düşen Sovyet birlikleriyle çarpışmak üzere 100 000’den fazla mücahidi eğiten ve silahlandırılan CİA tarafından örgütlenmiştir.

En kanlı askeri darbe 1965 yılında CİA tarafından Endonezya’da düzenlenmiştir: CİA, Endonezyalı ölüm mangalarına infaz edilecek ilk 5 000 komünistin ve diğerlerinin listesini vermiştir. Öldürülen insanların sayısının bir buçuk milyon ila 3 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir.

İşte ABD’nin, Beyaz Saray’da kimin oturduğuna bakılmaksızın « halkları özgürlüklerine yönelik saldırı ve baskılardan korumak » için sürdüre geldiği« özgür ve serbest uluslararası düzen » budur.

Çeviri
Osman Soysal
Kaynak
Il Manifesto (İtalya)