به هنگام مراسم ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ در پاریس ،رئیس جمهور صربستان از سوی سرویس تشریفات کاخ الیزه ، از حضور در تریبون اصلی منع شد . بر عکس هاشم تاچی ، رئیس جمهور کوزوو - که درزمان جنگ جهانی دولتی با این اسم وجود نداشت - در نزدیکی رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون جای گرفت .

فرانسه برای کمک به صربستان ، وارد جنگ اول جهانی شد .

کشور صربستان به هنگام جنگ جهانی اول ، یک چهارم جمعیت خود را از دست داد . سربازان صربستان و فرانسه در کنار هم در جبهه ی شرقی جنگیدند و اجساد آنها در کنار هم در آرامگاه تسالونیک ، موناستیر ، اسکوپلیج و بلگراد قرار دارد .

فرانسه و صربستان از قدیم الیام روابط دوستانه ای با یکدیگر داشتند ،که در اثر این رابطه فرانسوی ها به هنگام جنگ یوگسلاوی از آنها حمایت گسترده ای نمودند . فرمانده و دوست قدیمی و همکار گذشته : پیر هانری بونل ، به طور مخفیانه از سوی پرزیدنت ژاک شیراک ، طرح بمباران ناتو را در اختیار یک کلنل یوگسلاوی در بروکسل قرار داد . او در بلژیک توسط اعضای ائتلاف ناتو به جرم جاسوسی دستگیر شد . او را در فرانسه محاکمه نمودند ، و به طور رسمی محکوم شد ، اما چند ماه بعد ، به طور مخفیانه از زندان آزاد شد .در صربستان در سال ۲۰۱۳ ، مدال افتخار دریافت نمود.

او در نخستین دوره ی کارزار انتخاباتی جمهوری صربستان به سال ۲۰۱۷ به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد . آلکساندر ووچیک ، از وزرای پیشین اسلوبودان میلچویچ و مسئول پیشین حزب رادیکال صربستان می باشد . امروزه او از سیاست ایجاد صلح و آرامش با کوزوو و ورود به اتحادیه ی اروپا حمایت می کند .

از یک سال گذشته ، فرانسه و صربستان مراسم یادبود مشترک بسیاری را به اجرا درآوردند ، تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ فرا رسید . هرچند باید گفت که این تعدیل تاریخی از سوی سازمان ناتو بوده است .

در برابر احساسات منفی که در صربستان به وجود آمده بود ، سفیر فرانسه در بلگراد - فردریک موندولونی ، از رئیس جمهور صربستان عذر خواهی نمود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian