ولترشبکه

فرانسه از صربستان به خاطر تعدیل تاریخی سازمان ناتو عذر خواهی می کند

+

به هنگام مراسم ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ در پاریس ،رئیس جمهور صربستان از سوی سرویس تشریفات کاخ الیزه ، از حضور در تریبون اصلی منع شد . بر عکس هاشم تاچی ، رئیس جمهور کوزوو - که درزمان جنگ جهانی دولتی با این اسم وجود نداشت - در نزدیکی رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون جای گرفت .

فرانسه برای کمک به صربستان ، وارد جنگ اول جهانی شد .

کشور صربستان به هنگام جنگ جهانی اول ، یک چهارم جمعیت خود را از دست داد . سربازان صربستان و فرانسه در کنار هم در جبهه ی شرقی جنگیدند و اجساد آنها در کنار هم در آرامگاه تسالونیک ، موناستیر ، اسکوپلیج و بلگراد قرار دارد .

فرانسه و صربستان از قدیم الیام روابط دوستانه ای با یکدیگر داشتند ،که در اثر این رابطه فرانسوی ها به هنگام جنگ یوگسلاوی از آنها حمایت گسترده ای نمودند . فرمانده و دوست قدیمی و همکار گذشته : پیر هانری بونل ، به طور مخفیانه از سوی پرزیدنت ژاک شیراک ، طرح بمباران ناتو را در اختیار یک کلنل یوگسلاوی در بروکسل قرار داد . او در بلژیک توسط اعضای ائتلاف ناتو به جرم جاسوسی دستگیر شد . او را در فرانسه محاکمه نمودند ، و به طور رسمی محکوم شد ، اما چند ماه بعد ، به طور مخفیانه از زندان آزاد شد .در صربستان در سال ۲۰۱۳ ، مدال افتخار دریافت نمود.

او در نخستین دوره ی کارزار انتخاباتی جمهوری صربستان به سال ۲۰۱۷ به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد . آلکساندر ووچیک ، از وزرای پیشین اسلوبودان میلچویچ و مسئول پیشین حزب رادیکال صربستان می باشد . امروزه او از سیاست ایجاد صلح و آرامش با کوزوو و ورود به اتحادیه ی اروپا حمایت می کند .

از یک سال گذشته ، فرانسه و صربستان مراسم یادبود مشترک بسیاری را به اجرا درآوردند ، تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ فرا رسید . هرچند باید گفت که این تعدیل تاریخی از سوی سازمان ناتو بوده است .

در برابر احساسات منفی که در صربستان به وجود آمده بود ، سفیر فرانسه در بلگراد - فردریک موندولونی ، از رئیس جمهور صربستان عذر خواهی نمود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.