Cypr, Grecja, Włochy i Izrael zawarły porozumienie o wspólnej budowie gazociągu w basenie Morza Śródziemnego. [1] Będzie to najdłuższy i najgłębszy rurociąg podwodny o niezbyt dużej przepustowości ok. 12 mld m3 rocznie. Jego koszt szacuje się na 8 mld dolarów, a zostanie oddany do eksploatacji za pięć lat. Nie podano jeszcze daty uruchomienia gazociągu.

Egipt, Palestyna, Liban, Syria i Turcja oficjalnie nie są uczestnikami przedmiotowej umowy, chociaż też mają dostęp do tychże złóż gazu, odkrytych w 2011 roku. [2]

W zasadzie, Turcja nie ma nic do tych złóż, ale okupuje północny Cypr [3]. W lutym 2018 roku marynarka wojenna Turcji uniemożliwiła włoskiemu statkowi badawczemu rozpoznanie dna morskiego na wodach terytorialnych Cypru Północnego. W czerwcu br. prezydent Erdogan groził każdemu podmiotowi, który by się zdecydował na samowolne przeprowadzanie badań na tym okupowanym obszarze.

Wygląda na to, że Hamas i Egipt są jednak stronami tej umowy.

 Zezwolenie, jakie Izrael udzielił na początku listopada Katarowi, by ten był odpowiedzialny za opłacanie wynagrodzeń dla urzędników w strefie Gazy, byłoby ustępstwem Izraela w zamian za uznaniem przez Hamas morskiej granicy Palestyny, ustalonej jednostronnie przez Izrael. W ten sposób palestyński gaz będzie eksploatowany przez Izrael, a Katar będzie płacić dolę Hamasowi.

 Izrael podpisał również porozumienie z Egiptem w sprawie eksportu gazu. Ta równoległa umowa została zawarta przez egipską spółkę East Gas, w której egipskie tajne służby posiadają większość udziałów. Również i w tym przypadku, egipski gaz przybrzeżny będzie wydobywany przez Izrael, a następnie dostarczany do Egiptu dla skroplenia go przed eksportem.

Te manewry są robione po to, aby ukryć sprzeczności pomiędzy oficjalną retoryką przywódców i ich rzeczywistą praktyką polityczną.

„Rodzicami chrzestnymi” wszystkich tych umów była Unia Europejska i Katar.

Tłumaczenie
Grzegorz Grabowski ">Grzegorz Grabowski
Polski blog

[1Zob. także:
Bułgaria, Cypr, Grecja, Węgry i Rumunia stworzyły front proizraelski w UE”, Tłumaczenie Grzegorz Grabowski, Sieć Voltaire, 4 lutego 2016.
Mariusz Ruszel, Potencjalne możliwości eksportu gazu ziemnego z basenu Morza Śródziemnego do Europy, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych O.L. PAN”, Wyd. Polska Akademia Nauk, Nr Xa/2015, s. 125–135.

[2Overview of oil and natural gas in the Eastern Mediterranean region” („Przegląd ropy naftowej i gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego”), U.S. Energy Information Administration, August 15, 2013.