ولترشبکه

امارات متحد عربی اجلاس جهانی مدارا و شکیبایی را تشکیل دادند

+

امارات متحد عربی در ۲۰۱۵ ازسازمان با نام صواب برخوردار شد ( سازمانی که هدف آن مبارزه با ایدئولوژی خشونت آمیز اخوان مسلمین بود ) ، در ۲۰۱۶ وزرات خانه ی مدارا و شکیبایی تشکیل شد ، و در ۲۰۱۷ انستیتوی جهانی مدارا و شکیبایی و در ۲۰۱۸ اجلاس جهانی مدارا و شکیبایی تشکیل شد ، که نخستین جلسه ی آن در روز جهانی مدارا و شکیبایی سازمان ملل در روز ۱۶ ماه نوامبربرگذار شد .

امارات متحد عربی به لحاظ تاریخی ، ملتی ماهیگیر و تاجر بوده است ، و دارای روابط تنگاتنگی با سایر ملت های اقیانوس هند داشته است . در دوران استعمار بریتانیا ، آنها جزو امپراطوری هند بودند . برعکس ، عربستان سعودی ، که ملتی است صحرا نشین و روابطی با سایر اقوام نداشته است .

از دهه ی شصت میلادی ، عربستان سعودی الگوی عدم مدارا ی خود را به صورت وهابیت به سایر کشورها منتقل کرده است ، با حمایت از اخوان مسلمین در مصر و دراویش نقشبندیه ترک ( دو سازمانی که هم اکنون با آنها رابطه ی خود را قطع کرده است ) در کشور عربستان ، برگذاری هر گونه مناسک دینی غیر اسلامی ممنوع می باشد ، و محکومیت آن زندان و یا اعدام است .

به لحاظ رعایت مذهب اسلام ، امارات متحد عربی با عربستان رقابت می کند . آنها بخش فرهنگی را از بخش سیاسی مذهب جدا کرده اند ، وتاکید دارند ، زمانی که سعودی ها با گسترش وهابیت ، و حمایت مالی از آن ،در حال تشکیل دولتی مدرن بودند ، شیخ زاید ، دولتی اسلامی ترتیب داده بود که به طور یکسان از مسلمانان و غیر مسلمانان حمایت می کرد . در امارات متحد عربی گرایشات توام با نفرت نسبت به سایر مذاهب ( همچنین هندویسم ) محکوم شده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.