امارات متحد عربی در ۲۰۱۵ ازسازمان با نام صواب برخوردار شد ( سازمانی که هدف آن مبارزه با ایدئولوژی خشونت آمیز اخوان مسلمین بود ) ، در ۲۰۱۶ وزرات خانه ی مدارا و شکیبایی تشکیل شد ، و در ۲۰۱۷ انستیتوی جهانی مدارا و شکیبایی و در ۲۰۱۸ اجلاس جهانی مدارا و شکیبایی تشکیل شد ، که نخستین جلسه ی آن در روز جهانی مدارا و شکیبایی سازمان ملل در روز ۱۶ ماه نوامبربرگذار شد .

امارات متحد عربی به لحاظ تاریخی ، ملتی ماهیگیر و تاجر بوده است ، و دارای روابط تنگاتنگی با سایر ملت های اقیانوس هند داشته است . در دوران استعمار بریتانیا ، آنها جزو امپراطوری هند بودند . برعکس ، عربستان سعودی ، که ملتی است صحرا نشین و روابطی با سایر اقوام نداشته است .

از دهه ی شصت میلادی ، عربستان سعودی الگوی عدم مدارا ی خود را به صورت وهابیت به سایر کشورها منتقل کرده است ، با حمایت از اخوان مسلمین در مصر و دراویش نقشبندیه ترک ( دو سازمانی که هم اکنون با آنها رابطه ی خود را قطع کرده است )
در کشور عربستان ، برگذاری هر گونه مناسک دینی غیر اسلامی ممنوع می باشد ، و محکومیت آن زندان و یا اعدام است .

به لحاظ رعایت مذهب اسلام ، امارات متحد عربی با عربستان رقابت می کند . آنها بخش فرهنگی را از بخش سیاسی مذهب جدا کرده اند ، وتاکید دارند ، زمانی که سعودی ها با گسترش وهابیت ، و حمایت مالی از آن ،در حال تشکیل دولتی مدرن بودند ، شیخ زاید ، دولتی اسلامی ترتیب داده بود که به طور یکسان از مسلمانان و غیر مسلمانان حمایت می کرد . در امارات متحد عربی گرایشات توام با نفرت نسبت به سایر مذاهب ( همچنین هندویسم ) محکوم شده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian