در کادر سیاست امنیتی اروپا و دفاع مشترک ( پی ای اس دی ) ، اتحادیه ی اروپا دارای مرکز کوچک اطلاعاتی است ، که برای امور خارجه و سیاست امنیتی وابسته به نماینده ی بلند مقام اتحادیه ، فردریکا موگرینی می باشد . این بخش تنها محدود به فراهم کردن گذارش هایی بر اساس داده های ماهواره ای می باشد ، وفاقد بخش جاسوسی است .

PESCO اتحادیه ی اروپا هم اکنون از برنامه ی دائمی همکاری برخوردار شده ( پی ای اس سی او ) . با وجود آنکه این برنامه طی پیمان لیزبون در نظر گرفته شده بود ، تنها در ۲۰۱۷ عملیاتی شد . این طرح شامل به وجود آوردن شبکه های مشترکی است ، PESCOاتحادیه ی اروپا فاقد ارتش می باشد
سیستم پیچیده ای است ، با اکثریت قدرتمندی که می تواند به گروه فرانسوی- آلمانی اجازه ی وتو بدهد .

در همین کادر ، دولت های عضو اتحادیه ی اروپا به جز دانمارک ، مالت و انگلستان ، در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸ ، تصمیم گرفتند تا آموزشگاهی برای تعلیم جاسوس در قبرس ایجاد نمایند که یونان سرپرستی آن را به عهده خواهد داشت .

این طرح زمانی مطرح شده که انگلستان در حال خروج از اتحادیه ی اروپا می باشد . تا کنون لندن این طرح را با هدف حفظ آژانس های اطلاعاتی خود به صورت پنج چشم ( استرالیا ، کانادا ، زلاند نو ، بریتانیا ) ، که شامل اتحادیه ی اروپا نمی شود . ،رد کرده است

اعضای مختلف اتحادیه باید بتوانند ورای فرهنگ خود ، به روش های مشترکی دست پیدا کنند . این روند بسیار مشکل است ، چرا که بسیاری از کشورها معتقداند که آموزشگاهی واقع در قبرس می تواند در معرض جاسوسی انگلستان ، ترکیه ، اسرائیل و روسیه قرار گیرد.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian