ولترشبکه

اتحادیه ی اروپا آموزشگاه اختصاصی خود را در زمینه ی جاسوسی ایجاد خواهد نمود

+

در کادر سیاست امنیتی اروپا و دفاع مشترک ( پی ای اس دی ) ، اتحادیه ی اروپا دارای مرکز کوچک اطلاعاتی است ، که برای امور خارجه و سیاست امنیتی وابسته به نماینده ی بلند مقام اتحادیه ، فردریکا موگرینی می باشد . این بخش تنها محدود به فراهم کردن گذارش هایی بر اساس داده های ماهواره ای می باشد ، وفاقد بخش جاسوسی است .

PESCO اتحادیه ی اروپا هم اکنون از برنامه ی دائمی همکاری برخوردار شده ( پی ای اس سی او ) . با وجود آنکه این برنامه طی پیمان لیزبون در نظر گرفته شده بود ، تنها در ۲۰۱۷ عملیاتی شد . این طرح شامل به وجود آوردن شبکه های مشترکی است ، PESCOاتحادیه ی اروپا فاقد ارتش می باشد سیستم پیچیده ای است ، با اکثریت قدرتمندی که می تواند به گروه فرانسوی- آلمانی اجازه ی وتو بدهد .

در همین کادر ، دولت های عضو اتحادیه ی اروپا به جز دانمارک ، مالت و انگلستان ، در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸ ، تصمیم گرفتند تا آموزشگاهی برای تعلیم جاسوس در قبرس ایجاد نمایند که یونان سرپرستی آن را به عهده خواهد داشت .

این طرح زمانی مطرح شده که انگلستان در حال خروج از اتحادیه ی اروپا می باشد . تا کنون لندن این طرح را با هدف حفظ آژانس های اطلاعاتی خود به صورت پنج چشم ( استرالیا ، کانادا ، زلاند نو ، بریتانیا ) ، که شامل اتحادیه ی اروپا نمی شود . ،رد کرده است

اعضای مختلف اتحادیه باید بتوانند ورای فرهنگ خود ، به روش های مشترکی دست پیدا کنند . این روند بسیار مشکل است ، چرا که بسیاری از کشورها معتقداند که آموزشگاهی واقع در قبرس می تواند در معرض جاسوسی انگلستان ، ترکیه ، اسرائیل و روسیه قرار گیرد.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.