W dniu 25.11.2018 r. marynarka wojenna Ukrainy celowo naruszyła rosyjski obszar morski wokół Krymu.

Traktując wejście uzbrojonych kutrów „Bierdiańsk” i „Nikopol” oraz holownika „Jani Kapu” na swoje wody terytorialne jako działanie wrogie – Rosja przechwyciła je. Rada Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy zaproponowała prezydentowi Poroszenko wprowadzenie stanu wojennego „na 60 dni”. Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna zebrać się w trybie pilnym na wniosek obu stron.

Ukraina nie uznaje przynależności Krymu do Federacji Rosyjskiej po referendum w sprawie samostanowienia z 2014 roku i uważa, że lądowo-morski obszar Krymu jest nadal częścią państwa ukraińskiego. Od momentu otwarcia rosyjskiego mostu pomiędzy dwoma brzegami Cieśniny Kerczeńskiej, ukraińska marynarka wojenna przerzucała na Morze Azowskie wszystko to, co z niej pozostało.

Rosja nie uznaje zamachu stanu w Kijowie, dokonanego z pomocą USA w interesie ugrupowań narodowych socjalistów. Biorąc pod uwagę, że puczyści podjęli różne kroki przeciwko mniejszości rosyjskiej na Ukrainie, w tym anulowali dotychczasowy status języka rosyjskiego, Rosja uznała wyniki referendum w sprawie samostanowienia ludności Krymu i przywitała go ponownie w swoich granicach. Jednak Rosja nie wypowiedziała się co do statusu Donbasu, zaatakowanego przez reżim kijowski.

Zetknąwszy się z ukraińską blokadą Półwyspu Krymskiego, Moskwa zbudowała most pomiędzy dwoma brzegami Cieśniny Kerczeńskiej. W związku z ukraińską militaryzacją Morza Azowskiego, rosyjska FSB wprowadziła procedurę rewizji statków handlowych, zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich, wpływających do kanału Kercz-Jenikale. Działania te, trwające zazwyczaj ok. 3 godzin, przedłużano czasami do 36 godzin, co powodowało utrudnienia w pracy ukraińskich portów Bierdiańsk i Mariupol oraz portów rosyjskich.

W dniu 21 listopada Rosja opublikowała oświadczenie, w którym przestrzegła przed militaryzacją Morza Azowskiego [1].

Tłumaczenie
Grzegorz Grabowski ">Grzegorz Grabowski
Polski blog

[1Statement by Russia on the Sea of Azov” („Oświadczenie Rosji w sprawie Morza Azowskiego”), Voltaire Network, 21 listopada 2018.