روسیه بازجویی ۳ ملوان اوکراینی را که به هنگام حادثه ی کرتش دستگیر شده بودند در ۲۵ ماه نوامبر ۲۰۱۸ با سندی که در کشتی ها به دست آورده بود منتشر نمود ( عکس فوق ).

بنا بر این سند و ویدیو های مربوطه، این حادثه از سوی اوکراین طراحی شده بود و کشورهای خارجی در آن همکاری داشتند . دو تن از افسران اطلاعات نظامی اوکراین برای تنظیم عملیات در عرشه ی کشتی حضور داشتند . آنها به ملوانان اوکراینی دستور دادند تا هنگام ورود ناوگان نظامی اوکراین به آبهای ساحلی روسیه ، به پیام های روسیه توجه نکنند .

به گفته ی همکار ما والنتن واسیلسکو ، هواپیماهای شناسایی الکترومغناتیسی ایالات متحده و اسرائیل پیش از این حادثه در منطقه حضور داشتند تا موقعیت نیروی دفاعی روسیه را شناسایی کنند [1].

اسرائیل عضو سازمان ناتو نمی باشد ، اما دارای دفتری در مقر ناتو در بروکسل است . به هنگام کودتای کیوو ، چهار افسر و ۳۰ سرباز اسرائیلی در عملیات میدان در کنار نیروهای حزب نازی اسوابودا شرکت داشتند ، که حضور آنها در کادر عملیات مخفیانه ی
سازمان ناتو انجام می شد .Stay -behind

به نظر می رسد که عملیات کرتش توسط نیروهای ناتو برنامه ریزی شده باشد تا بتوانند ادعای خود را بر ٬٬ تهدیدات روسی ٬٬ تحکیم بخشند ، و مانعی برای ورود اوکراین به این سازمان وجود نداشته باشد . این عملیات ، تحت نظارت کورت والکر سفیر ایالات متحده صورت گرفت . او از سوی سازمان سیا به هنگام تحصیلات خود در جرج تاون انتخاب شد . پس از آنکه در مقر آژانس لانگلی فعالیت کرد ، او را به سرویس دیپلماتیک منتقل نمودند ، و مشاور ریچارد هولبروک به هنگام جنگ یوگسلاوی بود . اوبه صورت مشاور ویکتوریا نیولند زمانی که سفیر ناتو بود فعالیت کرد ،و سپس جانشین او شد . او هم اکنون سفیر ایالات متحده در کیو می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« À qui profite l’incident du détroit de Kertch ? », par Valentin Vasilescu, Traduction Avic, Réseau Voltaire, 29 novembre 2018.