De co - voorzitters van de Commissie - ambassadeur Eric Edelman en admiraal Gary Roughead.

Op het eerste gezicht leest het als het script voor een Hollywood-catastrofefilm. En toch is het een van de scenario’s die feitelijk in overweging wordt genomen in het officiële 2018-rapport van de Commissie, opgedragen door het Congres van de Verenigde Staten met het bestuderen van de nationale defensiestrategie - « In 2019, op basis van nepnieuws waarin wordt verklaard dat wreedheden tegen Russische burgers worden gepleegd in Letland, Litouwen en Estland, Rusland valt deze landen binnen. Terwijl de Amerikaanse en NAVO-troepen zich voorbereiden om te reageren, verklaart Rusland dat een aanval tegen zijn troepen in deze landen zou worden gezien als een aanval op Rusland zelf, en overweegt een nucleaire riposte. Russische onderzeeërs vallen transatlantische glasvezelkabels aan en Russische hackers snijden de elektrische netwerken af in de VS, terwijl Russische militaire troepen Amerikaanse militaire en commerciële satellieten vernietigen. De belangrijkste inwoners van de Verenigde Staten zijn verlamd, omdat internet en mobiele telefoons buiten werking worden gesteld ».

Het tweepartijen comité, bestaande uit zes Republikeinen en zes Democraten, kijken naar een soortgelijk scenario in Azië - in 2024 voert China een verrassingsaanval uit en bezet Taiwan, en de Verenigde Staten kunnen niet op een kosteneffectieve manier ingrijpen, omdat de Chinese militaire capaciteiten zijn blijven groeien, terwijl die van de VS stagneerden vanwege onvoldoende militaire uitgaven.

«Deze scenario’s - verklaart de Commissie - illustreren het feit dat de veiligheid en het welzijn van de Verenigde Staten in groter gevaar zijn dan ze de afgelopen decennia zijn geweest». Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Staten de bouw begeleid van een wereld van ongewone welvaart, vrijheid en veiligheid. Deze ontwikkeling, waarvan het enorm heeft geprofiteerd, is mogelijk gemaakt door de ongeëvenaarde militaire macht van de Verenigde Staten ».

Op dit moment, echter, is hun militaire macht - « de ruggengraat van de invloed op de wereld en de nationale veiligheid van de VS» - echter tot een gevaarlijk niveau geërodeerd. Dit komt door het feit dat «gelijktijdig autoritaire machten - met name China en Rusland - bezig zijn met het zoeken naar regionale hegemonie en de middelen om hun macht op internationale schaal te projecteren». Dit zou een tragedie van onvoorstelbare dimensies zijn, maar misschien verschrikkelijk - waarschuwt de Commissie - als de Verenigde Staten zouden toestaan dat hun eigen nationale belangen in gevaar worden gebracht door een gebrek aan de wil om «harde keuzes en de nodige investeringen» te maken. Ze stellen daarom voor om de militaire uitgaven van de VS (die vandaag al gelijk zijn aan een kwart van de federale begroting) te verhogen met 3 tot 5% per jaar - vooral om de inzet van Amerikaanse troepen (onderzeeërs, strategische bommenwerpers, langeafstandsraketten) te vergroten ) in de Indo-Pacifische regio, waar «vier of vijf van onze tegenstanders actief zijn - China, Noord-Korea, Rusland en terroristische groeperingen (waarvan de vijfde Iran is)».

De strategische visie die naar voren komt uit het rapport van het Congres - is zelfs nog zorgwekkender wanneer we vaststellen dat de Commissie uit evenveel Republikeinen als Democraten bestaat - laat er geen twijfel over bestaan. De Verenigde Staten - die sinds 1945 oorlogen uitlokten die tussen de 20 en 30 miljoen doden veroorzaakten (plus de honderden miljoenen veroorzaakt door de indirecte effecten van deze oorlogen) om «de constructie te begeleiden van een wereld van ongewone welvaart, vrijheid en veiligheid, waar het enorm van heeft geprofiteerd »bereidt zich nu voor om alles te doen wat nodig is om zijn« ongeëvenaarde militaire macht »te handhaven waarop hun rijk is gegrondvest, maar dat nu begint af te brokkelen met de opkomst van een multipolaire wereld.

Met dit doel onderzoekt de Congrescommissie scenario’s van agressie tegen de Verenigde Staten, die niet meer zijn dan het spiegelbeeld van hun eigen agressieve strategie, die het risico met zich meebrengt om de wereld in een catastrofe te slepen.

Vertaling
Martien van den Hurk
Bron
Il Manifesto (Italië)

titre documents joints


Providing for the Common Defense

Commission on the National Defense Strategy


(PDF - 1.8 Mio)