Voltaire Network

Ukraina avslører nå motivet bak hendelsen ved Kertsj

+

I 1997 ferdigstilte Ukraina og Russland en traktat vedrørende sitt vennskap som trådte i kraft i 1999. Dette dokumentet skulle fornyes automatisk hvert tiende år så fremt det ikke ble avvist av noen av partene.

I oktober 2018 bestemte Ukraina seg for å gå fra avtalen. Like etterpå ble Kertch-episoden arrangert. Videre ga president Petro Poroshenko sin administrasjon til oppgave å notere ned alle avtalene som hadde blitt inngått med Russland og identifisere de som skulle sies opp.

En av bestemmelsene i Friendship Treaty og utvidelsen i 2003 fastsetter at Azovhavet faller innenfor territorialfarvannene til Russland og Ukraina. Som en følge av dette kan krigsskip ikke komme inn i disse farvannene uten tillatelse fra begge stater. FNs havrettskonvensjon 1982 gjelder ikke i dette tilfellet.

Når traktaten og utvidelsen nå er opphevet, vil Azovhavet bli underlagt internasjonal lov, medregnet det ukrainske og russiske territorialfarvannet samt en internasjonalisert del av det. En følgelig konsekvens av dette er at NATO fartøy ikke lenger trenger Russlands samtykke for å komme seg inn.

Dette forklarer hvorfor NATO var involvert i forberedelsen av hendelsen i Kertch.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.