واشنگتن از اوتاوا دستگیری منگ وانگزو و انتقال او را به ایالات متحده را درخواست نمود. این زن جوان مدیر مالی و دختر موسس هوآووی می باشد ، که غول چینی مخابرات است . او در ۶ ماه دسامبر ۲۰۱۸ در کانادا دستگیر شد .

جنگ واشنگتن علیه هوآووی یک دلیل اصلی دارد ، وکلیه ی اتهامات آن تنها ظاهر قضیه می باشند .

موضوع اصلی ، آن است که این موسسه ی چینی از یک روش رمزگذاری استفاده می کند که نمی گذارد سازمان اطلاعات آمریکا از محتوای مخابرات آن مطلع شود . دولت ها و سازمان های اطلاعات سری در جهان غیر غربی ، از تجهیزات هوآووی استفاده می کنند ، تا بتوانند اطلاعات محرمانه ی خود را در برابر تجاوز بیگانگان حفظ نمایند .

اتهامات وارده از سوی واشنگتن ، عبارت است از دزدی مالکیت فکری توسط ایران و کره ی شمالی ،که با نقض قوانین رقابتی ، از یارانه های ملی استفاده می کنند .

دولت های عضو سیستم جاسوسی الکترونیکی موسوم به پنج چشم ، عبارتند از - استرالیا ، کانادا ، ایالات متحده ، زلاند نو و انگلستان - که هوآووی را از دعوت نامه های مناقصه ای خود حذف کرده اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian