جمهوری عرب سوریه شکایتی به یونسکو علیه فرانسه و ترکیه برای چپاول آثار فرهنگی خود ارائه داده است .

ارتش فرانسه و ترکیه در مناطق اشغال شده ی ( منجیب ،عفرین ، ادلیب ، حساکه و رقه ) حفاری های غیر مجاز انجام داده اند و از این مکان ها گنج های باستانشناسی خارج کرده اند .

در ابتدای جنگ ، یک دفتر خصوصی در پاریس ، این عملیات حفاری غیر مجاز را از سوی عناصر جهادی مدیریت می کرده و برای گنجینه ها مشتری های غربی فراهم می نموده است . یک بخشی از سود این محصولات برای هزینه های سازمان های تروریستی در نظر گرفته می شده .

در ۲۰۱۵ ،یونسکو توانست به وسیله ی ماهواره ، حفاری های غیر مجاز را بر روی ۹۰۰ مکان باستانشناسی گذارش دهد . دبیر کل یونسکو ، ایرینا بوکووآ اعلام کرد : تصاویر ماهواره ای بسیاری (.. ) نشان می دهند که مناطق باستانی سوریه به طور غیر قانونی حفاری شده است . حفره هایی که نشان از چپاوول گسترده ی صنعتی دارد ٬٬ . این فعالیت ( جزو استراتژی نابود سازی فرهنگی است تا گذشته ، زمان حال و آینده را در این مناطق شناخته شده ی جهان که مهد تمدن بشریت می باشد ، نابود سازند ) .

در ۸ ماه مارس ۲۰۱۶ ، فدراسیون روسیه نزد شورای امنیت سازمان ملل از نقش ترکیه در حفاری های غیر مجاز ، شکایت کرده بود [1]. .

از ماه نوامبر ۲۰۱۷ ، یونسکو از سوی وزیر سابق فرهنگ فرانسه ، اودری آزوله اداره می شود . او از نزدیکان پادشاه مراکش - محمد ششم - و پرزیدنت امانوئل مکرون است ، که با او در کاخ الیزه همکاری داشته ، و در ماه ژوئن گذشته به کلوب بیلدربرگ نیز دعوت شده است .

به هنگام جنگ دوم جهانی ، نازی ها گنجینه های هنری مناطق تحت اشغال خود را غارت می کردند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian