Çeşitli ülkelerdeki birçok kaynak, NATO’nun Avrupa Birliği ülkelerinde saldırı hazırlığında olduğuna işaret ediyor.

« Kurşuni yıllar » (yani 60’lı yılların sonundan 80 yıllara kadar) boyunca, NATO gizli servisleri « gerilim stratejisi »ni yürürlüğe soktular. Bir korku iklimi oluşturmak ve komünistlerin de dahil olacağı ulusal ittifak hükümetlerinin oluşumunu engellemek üzere, aşırılık yanlılara isnat edilecek olan kanlı saldırıların örgütlenmesi söz konusuydu. Eş zamanlı olarak NATO (sözde « demokrasi » savunucusu), Yunanistan, İtalya ve Portekiz’de askeri darbeler ya da askeri darbe girişimleri düzenler.

NATO’nun gizli servisleri, CİA’nın politika koordinasyon dairesi üzerinden ABD ve Birleşik Krallık tarafından oluşturulmuştu. Atlantik İttifakının diğer üyelerine değil ama sadece Washington ve Londra’ya hesap veriyorlardı. SSCB işgali durumunda harekete geçecekleri için ve bünyelerinde Nazi Reich’inin en iyi anti-komünist mücadele uzmanlarına yer verdikleri için bu servislere stay-behind adı verilmişti.

Anglosaksonlar, dünya genelinde kimi zaman ABD yanlısı hükümetlere danışman olarak, kimi zaman ise SSCB ve ona bağlı devletlerde gizlice olmak üzere benzer servisler kurdular. Bunların eşgüdümü Dünya Anti-Komünistler Birliği üzerinden sağlanıyordu. 1975 yılında, ABD’de oluşturulan üç komisyon, Senato’daki Commission Church, Temsilciler Odası’ndaki Pike ve Beyaz Saray’daki Rockfeller, bu uygulamalar üzerindeki perdeyi araladılar. 1977’de Başkan Jimmy Carter, gizli servislerde temizlik yapması için CİA’nin başına Amirral Stansfield Turner’i getirdi. 1990 yılında İtalyan Konseyi Başkanı Guilio Andreotti, NATO gizli servislerin İtalya kolu Gladio’nun varlığını ifşa etti. Bunun ardından büyük bir itiraf dalgası başlar ve Almanya, Belçika ve İtalya’da meclis araştırma komisyonları oluşturulur ve böylece sistemin tamamın tasfiye edilir.

Öte yandan, yıllar geçtikten sonra, 11 Mart 2004 Madrid ve 7 Temmuz 2005 Londra saldırılarında NATO’nun sorumluluğuna ilişkin ikna edici kanıtları ortaya çıkardık.

Fransa’da, 23 Aralık 2018’de Paris’teki Lyon Garında üzerinde patlayıcılar bulunan eskiden lejyoner olan bir seyyar jandarmanın yakalanması bu bağlamda değerlendirilmelidir. Şüpheli 96 saatlik gözaltının ardından tutuklandı.

Stay-behind’a ilişkin çok sayıda belge ve araştırma yayınladık:
 « Stay-behind : les réseaux d’ingérence américains », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 20 août 2001.
 Konunun uzmanı Profesör Daniele Ganser’in Les Armées secrètes de l’OTAN (NATO’nun gizli orduları) kitabının 16 bölümü.
 « Uluslararası suçun enternasyonali, Dünya Anti-Komünistler Birliği », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 12 Mayıs 2004.

Çeviri
Osman Soysal