شهر منبیج ، در ولایت حلب ، از سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ تحت اشغال داعش قرار داشت این مکان از سوی کردهای ، تحت حمایت ایالات متحده و ائتلاف آزاد گردید . در ماه ژوئن ۲۰۱۸ ، ایالات متحده حکومت شهر را در اختیار ٬٬ شورای نظامی منبیج ٬٬ قرار داده بود و در آنجا گشت های مشترکی با ترکیه انجام می داد .

مقامات منبیج که خود را از اعضای ٬ سیستم اشتراک گرای لیبرال و جزو آنارشیست های ایالات متحده با رهبری مورای بوکچین می نامند ٬٬ ، سیاست کرد گرایی اجباری را در شهر برقرار نمودند . در ابتدا این نیروها تنها از یک چهارم کردها تشکیل می شد ، و در عین حال تدریس زبان عربی نیز در این منطقه ممنوع گردید . اعراب و آشوری ها و چرکس ها به طور وسیعی مورد تبعیض و غارت قرار میگرفتند .

پس از اعلام خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه ، ترکیه طرح عملیات نظامی علیه کردهای حامی ایالات متحده را آغاز نمود . آنها در ابتدا از کشور فرانسه کمک طلبیدند ، اما چون پاسخی دریافت نکردند به سوی دمشق رو آوردند . کردهای حامی ایالات متحده از نیروهای سوریه خواستند تا در منبیج مستقر شوند ، سپس به شمال شرقی سوریه و فراتر از رود فرات عزیمت کنند .

در عین حال ترکمن های حاضر در این منطقه اعلام کردند که از دیکتاتوری کردهای حامی ایالات متحده رهایی با کمک ترکیه و نه سوریه ، رهایی یافتند .

در ۲۸ ماه دسامبر ۲۰۱۸ ، ارتش عرب سوریه وارد منبیج گردید و پرچم جمهوری عرب سوریه را در آنجا برافراشت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian