ولترشبکه

افشا گری در رابطه با معامله ی ٬٬ قرن ٬٬

+

در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ ، آویگدور لیبرمن ، که مقام وزارت دفاع اسرائیل را به عهده داشت ، به حاکمین فلسطین اصول طرح صلح ایالات متحده را در رابطه با مناقشه ی اسرائیل و فلسطین فاش نمود که در روزنامه ی سعودی ال حیات منتشر شد .

این اطلاعات از سوی طرف ذینفع نفی شد .
- حاکمیت ملت فلسطین شناخته خواهد شد ، اما به سرزمینی خاصی تعلق نخواهد داشت
- منطقه ی کناره ی رود اردن و غزه به طور مجزا باید رسیدگی شوند : بخش کوچکی از کناره ی رود اردن تحت حاکمیت حکومت فلسطین قرار خواهد گرفت - در حالی که بخش اعظم آن به اردن وابسته خواهد شد ؛ غزه تحت کنترل مصر-قطر و عربستان سعودی در خواهد آمد .
- بخش اعظم اورشلیم- شرقی تحت کنترل اسرائیل خواهد بود .
- میلیارها دلار از کشورهای خلیج برای سرمایه گذاری در سرزمین های فلسطینی برای بالابردن رشد اقتصادی خرج خواهد شد .

به گفته ی آویگدور لیبرمن ، طرح ایالات متحده حالت دل بخواه و سلیقه ای دارد و نمی توان روی آن بحث کرد .

حاکمیت فلسطین آنرا به صورت توطئه ی ایالات متحده به حساب می آورد .

تا کنون حماس پول هایی از قطر به واسطه ی اسرائیل دریافت نموده .

دولت اسرائیل در تصمیم خود چند پارچه شده . آویگدور لیبرمن در ۱۴ ماه نوامبر استعفا داد و انتخابات زود هنگامی برای ماه آوریل ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.