در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ ، آویگدور لیبرمن ، که مقام وزارت دفاع اسرائیل را به عهده داشت ، به حاکمین فلسطین اصول طرح صلح ایالات متحده را در رابطه با مناقشه ی اسرائیل و فلسطین فاش نمود که در روزنامه ی سعودی ال حیات منتشر شد .

این اطلاعات از سوی طرف ذینفع نفی شد .
 حاکمیت ملت فلسطین شناخته خواهد شد ، اما به سرزمینی خاصی تعلق نخواهد داشت
 منطقه ی کناره ی رود اردن و غزه به طور مجزا باید رسیدگی شوند : بخش کوچکی از کناره ی رود اردن تحت حاکمیت حکومت فلسطین قرار خواهد گرفت - در حالی که بخش اعظم آن به اردن وابسته خواهد شد ؛ غزه تحت کنترل مصر-قطر و عربستان سعودی در خواهد آمد .
 بخش اعظم اورشلیم- شرقی تحت کنترل اسرائیل خواهد بود .
 میلیارها دلار از کشورهای خلیج برای سرمایه گذاری در سرزمین های فلسطینی برای بالابردن رشد اقتصادی خرج خواهد شد .

به گفته ی آویگدور لیبرمن ، طرح ایالات متحده حالت دل بخواه و سلیقه ای دارد و نمی توان روی آن بحث کرد .

حاکمیت فلسطین آنرا به صورت توطئه ی ایالات متحده به حساب می آورد .

تا کنون حماس پول هایی از قطر به واسطه ی اسرائیل دریافت نموده .

دولت اسرائیل در تصمیم خود چند پارچه شده . آویگدور لیبرمن در ۱۴ ماه نوامبر استعفا داد و انتخابات زود هنگامی برای ماه آوریل ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian