دولت ملکه ، سیاست خود را پس از برکسیت تعیین کرده است . در گفتگویی با ساندی تایمز در ۳۰ ماه دسامبر ۲۰۱۸ ، وزیر دفاع این کشور گاوین ویلیامسون ، از عملیاتی که از سال های ۱۹۵۶ انجام شده است پرده برمی دارد .

در سال ۱۹۵۶ ، یک گشت نظامی بریتانیا و فرانسه با همکاری اسرائیل ، کانال سوئز را به تصرف خود در می آورد . ایالات متحده و شوروی از آنها می خواهند تا عقب نشینی کنند . این اقدام پایان دوران استعمار اروپا را رقم می زند ، و عقب نشینی تدیجی ارتش اروپا را از سرزمین های تحت اشغال خود در جهان را نشان می دهد .

به گفته ی دولت می ، انگلستان در آن هنگام به سمت اتحادیه ی اروپا روی می آورد ، . اما این دوران به پایان رسیده است .

آقای ویلیامسون اعلام کرده : ٬٬ ما باید در ارتباط با سیاست خود مسیر روشنی را پیش بگیریم . انگلستان بار دیگر به صورت ملت جهانی درآمده است [1] ٬٬ . وزارت خانه ی او از هم اکنون در حال طرح ریزی پایگاه های نظامی در خارج میباشد. در حال حاضر انگلستان در جبل الطارق و قبرس و دیگو گارسیا و جزایر مالویین ( فالکلند ) پایگاه نظامی دارد . ٬٬

به گفته ی ویلیامسون ، جهان در انتظار انگلستان می باشد تا رهبری اخلاقی ،و نظامی آن را به دست گیرد ، چرا که مدافع گذشت ،دموکراسی و عدالت می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

titre documents joints

[1“We have got to make it clear that is a policy that has been ripped up and Britain is once again a global nation.”