EU-medlemmene har enstemmig tilpasset seg storebror USAs militære strategi. De har akseptert at deres eget territorium kan forvandles til en kjernefysisk slagmark i tilfelle konflikt mellom USA og Russland.

I nærheten av De forente nasjoners glasspalass i New York, er det en metallskulptur med tittelen "Evil Defeated by Good", som representerer Sankt George som spidder dragen med sin lanse. Den ble donert av Sovjetunionen i 1990 for å feire INF-traktaten som ble inngått med USA i 1987. Traktaten utelukket landbaserte kjernefysiske kort- og mellomdistanse-raketter (med en rekkevidde på mellom 500 og 5 000 km). Symbolsk nok er dragens kropp faktisk laget med biter av den amerikanske Pershing-2 raketten (opprinnelig stasjonert i Vest-Tyskland) og sovjetiske SS-20-raketter (opprinnelig basert i Sovjetunionen).

Men den kjernefysiske dragen, som i skulpturen er vist som døende, blir nå gjenopplivet. Takket være Italia og andre EU-land, som i FNs generalforsamling stemte mot resolusjonen fra Russland om "Bevaring og implementering av INF-traktaten» ble forslaget ble avvist med 46 mot 43 stemmer, og 78 stemte blankt.

Den europeiske union - hvorav 21 av dets 27 medlemmer er en del av NATO (inkludert Storbritannia, som for tiden forlater EU) - har dermed tatt en enstemmig beslutning om å innta samme posisjon som NATO, som igjen har hatt en identisk holdning med USA.

Både Obama-administrasjonen og senere Trump-administrasjonen har, uten bevis, anklaget Russland for å eksperimentere med et rakett-type innenfor den forbudte kategorien, og derigjennom kunngjort sin intensjon om å trekke seg fra INF-traktaten. Samtidig har de lansert et program for å gjenoppta installasjonen av kjernefysiske raketter i Europa for å beskytte seg mot Russland, mens andre raketter også vil installeres i Stillehavsområdet rettet mot Kina.

Den russiske representanten ved FN har advart om at "dette utgjør begynnelsen på et altoppslukende våpenkappløp". Med andre ord advarte han om at hvis USA igjen installerte kjernefysiske raketter i Europa som pekte mot Russland (som Cruise-rakettene i Comiso gjorde på 1980-tallet), ville Russland igjen installere tilsvarende våpentype på sitt eget territorium mot mål i Europa (men de ville ikke kunne nå USA).

EU-representanten i FN ignorerte alt dette og beskyldte Russland for å sabotere INF-traktaten, og annonserte en samstemmig opposisjon fra alle EU-landene fordi "resolusjonen fra Russland unngår spørsmålet som diskuteres". I hovedsak har EU derfor gitt grønt lys til mulig installasjon av nye amerikanske raketter i Europa, inkludert Italia.

Rundt et så viktig spørsmål har altså Conte-regjeringen, som sine forgjengere, forlatt prinsippene rundt utøvelse av nasjonal suverenitet og tilpasset seg EU, som igjen har gjort vedtak i tråd med NATOs ønsker under amerikansk kommando. Ikke én røst i det italienske parlamentet ytret ønsket om at det nettopp er parlamentet som bestemmer hvordan man skal stemme i FN. På samme måte er det ikke fremmet noe forslag om å be om at Italia følger ikke-spredningstraktaten, som vil kreve at USA må trekke sine B61-atombomber fra vårt nasjonale territorium og videre må avstå fra å installere den nye og enda farligere B61-12 fra første halvår 2020.

Dette er nok et brudd på det grunnleggende konstitusjonelle prinsippet om at «suvereniteten tilhører folket». Og siden det politiske media-apparatet luller italienerne inn i uvitenhet rundt disse viktige spørsmålene, er det også et brudd på spillereglene rundt informasjon, ikke bare ved at media fratas friheten til å informere, men også at den jevne borger mister retten til å bli informert.

Vi må reagere på og stoppe dette nå, da vi i morgen ikke vil ha tid til å ombestemme oss – en kjernefysisk mellomdistanse-rakett kan nå og ødelegge målet sitt på mellom 6 og 11 minutter.

Oversettelse
Bjørn Thorsønn
Kilde
Il Manifesto (Italia)