Brexit konusunda artık hiçbir pazarlığın olamayacağını ve Theresa May ve Komisyon arasında belirlenen metnin mümkün olan tek mutabakatı oluşturduğu değerlendirmesinde bulunan Avrupa Parlamentosunun mutabakatı onaylaması bekleniyor.

Oysa bu metin, İngiltere’de Avam Kamarası’nın ezici çoğunluğu tarafından reddedildiği için, Avrupa Birliğinin bunu onaylaması için öne sürebileceği hiçbir gerekçesi bulunmuyor.

Ortak Pazar’ın ulusötesi bir devlete (Maastricht Anlaşması) dönüştürülmesinden beri, Brüksel’in, bugüne kadar hiç olmadığı kadar, Avrupalıları uzlaştırmaktan daha çok bölmek arayışında olduğu görülüyor.

Çeviri
Osman Soysal