Başkan Trump, 6 Kasım 2018’deki ara seçimlerden beri, çok güçlü baskılara maruz kalmaktadır. Federal yönetimler, Meksika sınırındaki duvar yapımının finansmanını da içeren bütçe tasarısına parlamentonun karşı çıkmasından dolayı, 22 Aralık’ta kapatıldı (shutdown). Kriz, ancak 35 gün sonra, 25 Ocak 2019’da çözüme kavuşabildi. Başkan Trump, Demokrat Parti’nin talepleri karşısında, geçici olarak boyun eğmek zorunda kaldı. S&P Global Ratings’e göre, shutdown 6 milyar dolara, yani uğruna para arttırıldığı iddia edilen duvarın maliyetinden daha pahallıya mal oldu [1].

Bu dönem boyunca Trump yönetimi, savunma ve dış siyasetini terk ettiği ve ABD emperyalizmine yeniden bağlandığına ilişkin verdiği işaretleri arttırdı. Gayrimenkul girişimcisinin yönetişim yöntemi dikkate alındığında, bu topyekun U dönüşünün sadece göstermelik olması ve bütçe üzerinde varılan mutabakatın sona ereceği tarih olan 15 Şubat’ta yeniden sorgulanması muhtemeldir. Ne olursa olsun, şimdilik birçok veri Donald Trump’ın söz verdiği değişimi gerçekleştirmekten vazgeçtiğini düşünmemize neden olmaktadır.

 Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 13 Aralık 2018’de Heritage Foundation’da, ABD’nin Afrika’daki yeni stratejisinin sunumunu yapıyordu [2]:
* (1) ticaretin geliştirilmesi,
* (2) İslami terörle mücadele,
* (3) ABD yardımının kullanımının kontrol edilmesi.

Bunlardan hiçbiri çok yeni olmamakla birlikte, ticari hedefler, artık eski sömürgeci güçlerle (Fransa ve Birleşik Krallık) bir rekabet mantığı içerisinde değil, uzun uzadıya Çin ve Rusya’ya karşı şiddetli bir mücadele şeklinde sunulmuştur.

 20 Aralık’ta Savunma Bakanı General James Mattis, Başkan Trump’a kamuoyuna da açıkladığı istifa mektubunu sundu [3]. Basında yazılanların aksine, ABD’nin Suriye’den birliklerini geri çekmesi fikrine katılıyor, ancak IŞİD ile mücadele Koalisyonunun müttefiklerine verdiği olumsuz mesaj konusunda kaygılarını dile getiriyor ve buradan hareketle ABD liderliğinin sona erebileceğine dikkat çekiyordu [4]. Kamuoyu önünde alacağı ders olmadığını düşünen Trump, yerine yeni biri bulununcaya kadar görevini sürdürmesine imkan bırakmadan, Mattis’i hemen görevden alır.

Bununla birlikte, onun eleştirilerine boyun eğen Başkan Trump geri adım atıyor ve ABD birliklerinin geri çekilmesi sürecinin öngörüldüğünden daha uzun süreceğini kabul ediyordu.

 3 Ocak 2019’da, Kongrenin 116ncı çalışma döneminin açılışında, Demokrat temsilci Eliot Engels ve Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubbio, birinde Suriye’nin yeniden inşasını engellemeyi hedefleyen benzeri görülmemiş bir bölüm olan iki yasa tasarısı (H.R. 31 [5] ve S. 1 [6]) sundu. Ardından Engels (daha önce 2003 yılında Syria Accountability Act’ı kaleme alan) Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı, James Rich ise aynı komisyonun Senato’da eşdeğerinin başkanlığına seçildi. Senato’daki komisyon da zaman kaybetmeden Suriye’ye karşı yasa tasarısından yana tavır aldı.

İki metin, cihatçıların değil ama Suriye Arap Cumhuriyetinin, « Sezar Raporu »nda fotoğraflanan kurbanlara işkence yaptığını iddia ediyor ki, bu da ülkenin yeniden inşasının engellenmesini meşrulaştıracaktır. Senatonun metni, Yahudi devleti Suriye’ye yönelik yoğun bir bombardıman kampanyası yürütmeyi kabul ettiği bir sırada, İsrail’e askeri yardımı destekleyerek daha da ileriye gitmektedir.

 10 Ocak 2019’da, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kahire Amerikan Üniversitesi’ndeki bir konferans sırasında, Genişletilmiş Ortadoğu’ya yönelik yeni stratejisini açıklıyordu [7]. Buna göre:
* (1) İslami terörle mücadele,
* (2) İran ve müttefikleriyle mücadele,
* (3) Bir İsrail-Arap « NATO »su yararına, bölgeden askeri olarak geri çekilmek söz konusuydu.

Öte yandan, bölgeyi Araplar ve Acemler arasında bölmenin bugünkü mevcut durumundan daha da tehlikeli sonuçlar yaratacağı gerçeği dışında, her ne kadar daha şimdiden gizlice işbirliği yapan hükümetlere dayanarak bu mümkün olsa da, halkların iradesi çiğnenerek, bir İsrail-Arap askeri ittifakının kurulması olanaksız görünmektedir. Eş zamanlı olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IŞİD’in Sünni Arap ve Halkın Mücahitleri’nin Acem Şii unsurlarını içeren, İran karşıtı bir terörist enternasyonalini uygulamaya sokuyordu [8].

 Aynı gün, 10 Ocak’ta Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Juan Guaido’ya kendi kendini geçici Devlet Başkanı ilan etmesi için işaret veren, Venezüella’ya karşı bir bildiriyi kamuoyuna açıklıyordu [9]. Bunun ardından da tanık olduğumuz anayasal kriz yaşanıyordu.

Batı basını ve Venezüellalılar anlaşmazlığı Bolivarcı hükümetin sorgulanması olarak yorumlarken, olaylardan kısa süre önce Pentagon’un, bir zamanlar Afrika Büyük Göller bölgesinde, ardından da Genişletilmiş Ortadoğu’da uyguladığı stratejinin aynısını Karayipler Havzasında yürürlüğe sokacağını duyuruyorduk [10]. Kendi bünyesinde yaşanan uzun tartışmalardan sonra, Rus Dışişleri Bakanlığı da bizimle aynı tavrı benimsiyordu [11]. Moskova, açıklamasında « Venezüella’da kasten ve açıkça tasarlanarak ikili bir iktidarın ve alternatif bir karar alma merkezinin oluşturulması, kaos ve Venezüella devletinin yıpratılmasına yol açmaktadır » diyordu.

 22 Ocak’ta Demokrat Parti, Başkan Trump’a NATO’dan çıkmasını yasaklayan bir yasayı Temsilciler Meclisinde kabul ettirdi [12]. Metin, Eliot Engels’in katkısıyla yazıldı.

Bu yasa ara seçim kampanyası sırasında tartışılmamış olsa da, Demokrat Parti tarafından, Obamacare’e ilişkin taahhütlerine göre öncelikli olarak değerlendirildi. Eliot Engels, Temmuz 2018’de, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile birlikte, İttifak lehinde ortak bir makale kaleme almıştı [13].

 26 Ocak’ta, Mike Pompeo, neo-con Elliott Abrams’ın Venezüella’ya özel temsilci olarak gönderileceğini açıklıyordu. Oysa Abrams, bundan iki yıl önce, emperyalistlerin dışişleri bakanı adayıydı. Adı, ABD’nin Soğuk Savaş süresince Latin Amerika’da gerçekleştirdiği en kirli gizli faaliyetleriyle birlikte anılmaktadır.

Reagan yönetimi sırasında ABD devlet aygıtına dahil edilen Yeni Muhafazakarlık (neo-con’culuk - ç.n.) Troçkizmin bir biçimidir, dolayısıyla da ideolojik olarak aşırı soldadır. Taraftarları, her siyasi münavebede sürekli olarak soldan sağa ve tersine savrulmuşlardır. Aynı şekilde bugün birlikte hareket ettikleri Donald Trump’ın seçilmesine de karşı çıkmışlardır.

Dolayısıyla, her üçüne de ABD halkının değil, ama ulusötesi şirketlerin ve İsrail’in çıkarlarını savunmalarına izin verilerek AfriCom, CentCom ve SouthCom’un çerçevesinin yeniden belirlenmesi söz konusudur. Bu siyasete her zaman ortak olan neo-con’lar, en azından aralarında en çok öne çıkan biriyle birlikte, geri dönmektedirler.

Bu unsurlar, Cumhuriyetçi Parti ve Trump yönetiminin radikal olarak siyaset değiştirdikleri ve terörist örgütlerin devlet yönetmesine izin verilmesinin reddedilmesi haricinde, Demokrat Parti, Başkan Barack Obama ve Hillary Clinton’un, ulusötesi şirketlerin hizmetindeki askeri emperyalizm siyasetine geri döndüklerini doğrulamaktadır.

Bu vazgeçişin, Cumhuriyetçi Parti’nin başlıca bağışçıları tarafından not edildiği görülmektedir. Koch Kardeşler, Donald Trump’ın yeniden seçilmesini desteklemeyeceklerini açıkladılar [14].

Çeviri
Osman Soysal

[2Remarks by John R. Bolton on the The Trump Administration’s New Africa Strategy”, by John Bolton, Voltaire Network, 13 December 2018.

[3Resignation letter from James Mattis”, by James Mattis, Voltaire Network, 20 December 2018.

[4ABD ulusötesi sermaye adına savaşmayı reddediyor”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Aralık 2018.

[5Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019”, Eliot Engels, US House of Representatives, January 3, 2019.

[6Strengthening America’s Security in the Middle East Act of 2019”, Marco Rubio, US Senate, January 3, 2019.

[7Mike Pompeo’s Remarks at the American University in Cairo”, by Mike Pompeo, Voltaire Network, 10 January 2019. .

[8John Bolton’a göre terörizmin kullanımı”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 22 Ocak 2019.

[9US Actions Against Venezuela’s Corrupt Regime”, by Mike Pompeo, Voltaire Network, 10 January 2019.

[10ABD, Latin Amerikalılar arasında savaş çıkarma hazırlığında”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 18 Aralık 2018.

[11Russian Foreign Ministry statement on the developments in Venezuela”, Voltaire Network, 24 January 2019.

[12House aims to prevent Trump from withdrawing from NATO”, Karoun Demirjian, Washington Post, January 22, 2019.

[13President Trump, you need NATO more than ever”, Eliot L. Engel & Anders Fogh Rasmussen, CNN, July 10, 2018.

[14Koch network tells donors it plans to stay out of 2020 race, once again declining to back Trump”, Josh Dawsey and Michelle Ye Hee Lee, The Washington Post, January 24, 2019.