نشست اقتصادی لیگ عرب می بایستی در ۱۹ و ۲۰ ژانویه در بیروت برگذار شود . اما دو عامل سبب به تعویق انداختن آن شد :

 دروحله ی نخست ، کشور های عضو لیگ در رابطه با ورود مجدد سوریه به این سازمان با یکدیگر تفاهم ندارند

 دروحله ی دوم ، حزب لبنانی عمل که طی جنگ داخلی این کشور توسط امام موسا صدر ایرانی به وجود آمد ، از آمدن فرستاده های لیبیایی به لبنان مخالف است ، زیرا لیبی را مسئول ناپدید شدن این امام در سال ۱۹۷۸ طی سفرش به این کشور می دانند .

هانیبال ، یکی از پسران معمر قزافی ، هم اکنون در لبنان بازداشت می باشد . او در ژانویه ی ۲۰۱۷ اعلام کرد ، عبدالسلام جالود ( نفر دوم حکومت لیبی آن زمان ، که از قزافی رادیکال تر بوده است ) در ربودن امام موسا صدر دست داشته ، و ماموران لیبیایی هویت امام را مخدوش کردند تا نشان دهند او از این کشور خارج شده است و به روم سفر کرده .هانیبال همچنین اطلاعاتی در محل نگهداری امام داده بود . عبدالسلام جالود ، دوست دوران کودکی معمر قزافی ، در سال ۱۹۹۳ ، در پی ارتکاب چندین اشتباه بزرگ از حکومت کنار گذاشته شد و هم اکنون در لندن به سر می برد .

این اطلاعات ، گذارشات کلنل احمد رمضان الزایبی را که در سال ۲۰۱۱ از تلویزیون امارات پخش می شد
 [1] رد می کند . به گفته ی دفتر اطلاعات رهبری ، او با حکم معمر قزافی در هنگام سفر به لیبی کشته شد .

وزیر لبنانی قوه ی قضاییه ( بخشی از حزب پرزیدنت میشل اعون ) ، سلیم جریساتی ، اعلام کرد در ماه مه ۲۰۱۸ ، نامه ای ازسوی کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل دریافت کرد که از او در ارتباط با قانونی بودن بازداشت هانیبال قزافی سوال می شد . او در ۹ ماه ژانویه ی ۲۰۱۹ ، از دفتر تحقیقات قضایی در ارتباط با روشن کردن این موضوع سوال نمود . وزیر مالی ، علی حسن خلیل ( حزب عمل ) در پاسخ به او اعلام کرد که در ارتباط با نامه ی سازمان ملل تردید دارد .

به گفته ی گذارشگران لبنان ، روسیه بر این کشور فشار آورده تا هانیبال قزافی را آزاد کنند .

حزب عمل در حال ایجاد مانع در فرودگاه لبنان می باشد تا نگذارد فرستاده های لیبی در نشست اقتصادی لیگ عرب حضور یابند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« En 1978, l’imam Moussa Sadr a bien été victime de Mouammar Kadhafi », Réseau Voltaire, 8 novembre 2011.