ولترشبکه

نشست اقتصادی لیگ عرب و موضوع موسی صدر

+

نشست اقتصادی لیگ عرب می بایستی در ۱۹ و ۲۰ ژانویه در بیروت برگذار شود . اما دو عامل سبب به تعویق انداختن آن شد :

- دروحله ی نخست ، کشور های عضو لیگ در رابطه با ورود مجدد سوریه به این سازمان با یکدیگر تفاهم ندارند

- دروحله ی دوم ، حزب لبنانی عمل که طی جنگ داخلی این کشور توسط امام موسا صدر ایرانی به وجود آمد ، از آمدن فرستاده های لیبیایی به لبنان مخالف است ، زیرا لیبی را مسئول ناپدید شدن این امام در سال ۱۹۷۸ طی سفرش به این کشور می دانند .

هانیبال ، یکی از پسران معمر قزافی ، هم اکنون در لبنان بازداشت می باشد . او در ژانویه ی ۲۰۱۷ اعلام کرد ، عبدالسلام جالود ( نفر دوم حکومت لیبی آن زمان ، که از قزافی رادیکال تر بوده است ) در ربودن امام موسا صدر دست داشته ، و ماموران لیبیایی هویت امام را مخدوش کردند تا نشان دهند او از این کشور خارج شده است و به روم سفر کرده .هانیبال همچنین اطلاعاتی در محل نگهداری امام داده بود . عبدالسلام جالود ، دوست دوران کودکی معمر قزافی ، در سال ۱۹۹۳ ، در پی ارتکاب چندین اشتباه بزرگ از حکومت کنار گذاشته شد و هم اکنون در لندن به سر می برد .

این اطلاعات ، گذارشات کلنل احمد رمضان الزایبی را که در سال ۲۰۱۱ از تلویزیون امارات پخش می شد  [1] رد می کند . به گفته ی دفتر اطلاعات رهبری ، او با حکم معمر قزافی در هنگام سفر به لیبی کشته شد .

وزیر لبنانی قوه ی قضاییه ( بخشی از حزب پرزیدنت میشل اعون ) ، سلیم جریساتی ، اعلام کرد در ماه مه ۲۰۱۸ ، نامه ای ازسوی کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل دریافت کرد که از او در ارتباط با قانونی بودن بازداشت هانیبال قزافی سوال می شد . او در ۹ ماه ژانویه ی ۲۰۱۹ ، از دفتر تحقیقات قضایی در ارتباط با روشن کردن این موضوع سوال نمود . وزیر مالی ، علی حسن خلیل ( حزب عمل ) در پاسخ به او اعلام کرد که در ارتباط با نامه ی سازمان ملل تردید دارد .

به گفته ی گذارشگران لبنان ، روسیه بر این کشور فشار آورده تا هانیبال قزافی را آزاد کنند .

حزب عمل در حال ایجاد مانع در فرودگاه لبنان می باشد تا نگذارد فرستاده های لیبی در نشست اقتصادی لیگ عرب حضور یابند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.