ولترشبکه

اتحادیه ی اروپا شهروندان سوری را که قصد باز سازی کشورشان را دارند تحریم می کند

+

شورای اتحادیه ی اروپا در ۲۱ ماه ژانویه ۲۰۱۹ لیست جدیدی از تحریمات خود را منتشر ساخت . این لیست شامل کارگذاران و سازمان های سوری می باشند شرکت دارند .Marota Cityکه در پروژه ی

اتحادیه ی اروپا اعلام کرده کلیه ی افراد به استثنای یکی دو نفر از تحریم شوندگان ، در مبارزات سوریه شرکت نداشتند ،اما قصد آنهاشرکت در بازسازی بوده است.

به گفته ی سازمان ملل ، مبلغ حد اقل ۳۰۰ میلیارد دلار پول برای سوریه باید جمع آوری شود . به جز باز سازی بخشی از مناطق ، نیاز مبرمی به ساخت شهرهای جدید وجود دارد چرا که برخی از نواحی به کلی تخریب شده اند . پروژه ی بسیار مجلل مربوط به ماروتا سیتی می باشد .

در لیست تحریمات حدود ۲۷۰ شخصیت حقیقی و ۷۲ سازمان قرار دارند

در ماه اکتبر ۲۰۱۷ ، مقام دوم سازمان ملل و از مقامات ارشد ایالات متحده جفری د. فلتمن ، به کلیه ی آژانس های سازمان ملل ، بدون توجه به شورای امنیت – دستور داده بود تا کمک های ضروری به شهروندان غیر نظامی سوریه برسانند ، و مخالف هر گونه کمک کوتاه و دراز مدتی برای باز سازی این کشور بوده است [1] .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] “Parameters and Principles of UN assistance in Syria”, by Jeffrey D. Feltman, Voltaire Network, 3 September 2018.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.