اریک پرنس پایه گذار بلک واتر ، تنها در امارات متحد عربی سرمایه گذاری نکرده چرا که در چین نیز اقداماتی انجا داده به خصوص در منطقه ی زینکیانگ.

. سازمان اف اس جی ۲۵٪ از سرمایه ی مالی دولتی برخوردار است ،
پیمانی با کمیته ی تولیت پارک صنعتی Citic
Kashgar Caohu
امضا کرده تا اینگونه بتواند ۸۰۰۰ مامور امنیتی را در سال تربیت کند .
در ۱۱ ماه ژانویه ی ۲۰۱۹ در بیجینگ مراسمی به جهت امضای این پیمان ترتیب یافت ( در تصویر ) .

به گذارش رویترز ، همکار چینی اف اس بی ، در آن واحد به حزب کمونیست محلی و گروه چینی زینجانگ ( بینگوتان ) وابسته است ، که سازمان ملی برای توسعه در منطقه ی ترک زبان میباشد که میلیشیای شبه نظامی را در منطقه ی هان ایجاد خواهد کرد .

اریک پرنس منکر شناخت این پیمان و امضا آن شده و تصویر آن را از سایت رسمی این سازمان حذف نموده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian