ولترشبکه

وایت استریم قادر است عملیات بیت کویین را شناسایی کند

+

عملیاتی که توسط پول مجازی بیت کویین صورت می گیرد ، محرمانه است . و همین هدف اصلی آن است .

سازمان اسرائیلی وایت استریم ادعا کرده که هویت افرادی که با این پول مجازی معامله می کنند می تواند شناسایی نماید – به خصوص در ارتباط با حزب حماس ( که اخوان مسلمان فلسطین می باشند ) .

بنا بر این ادعا ، کلیه ی اطلاعات بدست آمده به سازمان های امنیتی اسرائیل منتقل شده و سپس به هم تایان ایالات متحده فرستاده شده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.