بها حریری برادر ناتنی نخست وزیر لبنانLebanon Debateبه گفته ی
به طور محرمانه با بشار اسد ملاقات کرد [1]

بها حریری جانشین پدر خود نشد و سعد حریری را که در واقع پسر غیر رسمی شاهزاده ی سعودی است ، جانشین پدر نمود . در طول جنگ سوریه ، بها .
حریری بر علیه جمهوری عرب سوریه اقدامی نکرد

او نماینده ی برادر ناتنی خود نمی باشد ، بلکه حافظ منافع اردن و کشورهای خلیج است . از نه ماه پیش ، دولت لبنان همچنان تشکیل نشده است ، و سعد حریری به امور موجود رسیدگی می کند .

بها حریری با هواپیمای خصوصی از فرودگاه شارل دو گل پاریس به دمشق آمد.

گفتگوی آنها حدود دو ساعت طول کشید و بیشتر در ارتباط با باز سازی سوریه شکل گرفت . ملاقات بسیار گرمی بود ، و آنها خاطرات رفیق حریری و رئیس جمهور سابق سوریه را با یکدیگر مرور کردند.

بها حریری که ملیت عربستان سعودی را نیز دارد ، می بایستی ۱۰۰ میلیون دلار برای باز سازی سوریه سرمایه گذاری کند .

پرزیدنت اسد با یاد آوری این موضوع که هیچ شخصیت و سازمان و دولتی که علیه سوریه اقدام کرده نمی تواند در باز سازی آن شرکت داشته باشد ، نقش میانجی گر لبنان را نفی نکرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian