ولترشبکه

بها حریری به طور محرمانه با بشار اسد ملاقات کرد

+

بها حریری برادر ناتنی نخست وزیر لبنانLebanon Debateبه گفته ی به طور محرمانه با بشار اسد ملاقات کرد [1]

بها حریری جانشین پدر خود نشد و سعد حریری را که در واقع پسر غیر رسمی شاهزاده ی سعودی است ، جانشین پدر نمود . در طول جنگ سوریه ، بها . حریری بر علیه جمهوری عرب سوریه اقدامی نکرد

او نماینده ی برادر ناتنی خود نمی باشد ، بلکه حافظ منافع اردن و کشورهای خلیج است . از نه ماه پیش ، دولت لبنان همچنان تشکیل نشده است ، و سعد حریری به امور موجود رسیدگی می کند .

بها حریری با هواپیمای خصوصی از فرودگاه شارل دو گل پاریس به دمشق آمد.

گفتگوی آنها حدود دو ساعت طول کشید و بیشتر در ارتباط با باز سازی سوریه شکل گرفت . ملاقات بسیار گرمی بود ، و آنها خاطرات رفیق حریری و رئیس جمهور سابق سوریه را با یکدیگر مرور کردند.

بها حریری که ملیت عربستان سعودی را نیز دارد ، می بایستی ۱۰۰ میلیون دلار برای باز سازی سوریه سرمایه گذاری کند .

پرزیدنت اسد با یاد آوری این موضوع که هیچ شخصیت و سازمان و دولتی که علیه سوریه اقدام کرده نمی تواند در باز سازی آن شرکت داشته باشد ، نقش میانجی گر لبنان را نفی نکرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.