دولت ایتالیا در برابر تصدیق ریاست جمهوری موقت خود خوانده ی ونزوئلا ، خوان گوایدو ، در تاریخ ۳۱ ماه ژانویه ۲۰۱۹ در رومانی ، در برابر شورای وزرای امور خارجه ، وتو کرد .

با این حال اسپانیا ، انگلستان ، اتریش ، سوئد ، دانمارک ، فرانسه ، آلمان ، هلند و پرتقال ، بدون توجه به وتوی ایتالیا ، خوان گوایدو را به رسمیت شناختند .

به هنگام انتخابات قانونگذاری در سال ۲۰۱۵ ونزوئلا ، حزب مخالف نیکولاس مادورو درمجمع عمومی این کشور رای بیشتری آورد . اما به هنگام انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ ، نیکولاس مادورو بار دیگر انتخاب شد . به لحاظ قانون اساسی این کشور دو راه حل سیاسی برای اداره ی این کشور نمی تواند وجود داشته باشد . حزب مخالف مادورو معتقد است که در انتخابات ریاست جمهوری تقلبی صورت گرفته . و با یاد آوری ماده ی ۲۳۳ قانون اساسی ،معتقد است که رئيس مجمع عمومی رئیس جمهور موقت می باشد ، که این موضوع نیز به لحاظ قانونی صحت ندارد .

ایالات متحده از این موضوع به نفع خود در حال بهره برداری می باشند ، و شرایط را برای مداخله ی نظامی علیه کشور ونزوئلا مهیا کرده اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian