ولترشبکه

ایتالیا در برابر تصدیق خوان گوایدو توسط اتحادیه ی اروپا وتو کرد

+

دولت ایتالیا در برابر تصدیق ریاست جمهوری موقت خود خوانده ی ونزوئلا ، خوان گوایدو ، در تاریخ ۳۱ ماه ژانویه ۲۰۱۹ در رومانی ، در برابر شورای وزرای امور خارجه ، وتو کرد .

با این حال اسپانیا ، انگلستان ، اتریش ، سوئد ، دانمارک ، فرانسه ، آلمان ، هلند و پرتقال ، بدون توجه به وتوی ایتالیا ، خوان گوایدو را به رسمیت شناختند .

به هنگام انتخابات قانونگذاری در سال ۲۰۱۵ ونزوئلا ، حزب مخالف نیکولاس مادورو درمجمع عمومی این کشور رای بیشتری آورد . اما به هنگام انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ ، نیکولاس مادورو بار دیگر انتخاب شد . به لحاظ قانون اساسی این کشور دو راه حل سیاسی برای اداره ی این کشور نمی تواند وجود داشته باشد . حزب مخالف مادورو معتقد است که در انتخابات ریاست جمهوری تقلبی صورت گرفته . و با یاد آوری ماده ی ۲۳۳ قانون اساسی ،معتقد است که رئيس مجمع عمومی رئیس جمهور موقت می باشد ، که این موضوع نیز به لحاظ قانونی صحت ندارد .

ایالات متحده از این موضوع به نفع خود در حال بهره برداری می باشند ، و شرایط را برای مداخله ی نظامی علیه کشور ونزوئلا مهیا کرده اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.