ولترشبکه

تاثیرات موافق جهانی شدن پیر امید یار در رسانه ها

+

پنج سال پیش ما از بازی دوگانه ی میلیاردر ایرانی-فرانسوی – آمریکایی با نام پیر امیدیار هشدار می دادیم ، که قصد داشت به ایدئولوژی سیاسی -اقتصادی جهانی شدن صحه بگذارد [1]

در حال حاضر ( مینت پرس ) از سازمان های غیر دولتی که از سوی پایه گذار ( ای به ی ) سرمایه گذاری می شوند گذارش می دهد . این جریان از نشریه ی ( اینترسپت ) که از ادوارد اسنودن حمایت می کند ، تا نشریه ی نئو محافظه کاران ( بولواک ) همچنین از جریان اخبار جعلی ( فیک نیوز ) همچنین از شبکه ی بین المللی بررسی حقیقت ( فکت چکینگ ) و علیه روسیه با اخبار ( نیوز انتگریتی اینیشیاتیو ) گذارش می دهد .

- Committee to Protect Journalists
- Democracy Fund (Alliance for Securing Democracy, Center for Public Integrity, Defending Digital Democracy)
- First Look Media
- Hopelab
- Humanity United
- International Fact-Checking Network (IFCN)
- Luminate
- News Integrity Initiative
- Omidyar Network (Hromadske, Magambe Network, Rappler)
- The Intercept
- The Bulwark
- Ulupono Initiative

How One of America’s Premier Data Monarchs is Funding a Global Information War and Shaping the Media Landscape”, Alexander Rubinstein & Max Blumenthal, Mint Press, February 18th, 2019

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] « Le double jeu du milliardaire Pierre Omidyar », « La CIA investit dans le journalisme », Réseau Voltaire, 3 mars 2014 et 22 septembre 2015.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.