Russiske militær-eksperter er ankommet Venezuela for å undersøke systemet for produksjon og distribusjon av strøm etter at gjentatte feil har pågått og lammet Venezuela siden 6. mars 2019. De bekrefter bruk av elektromagnetiske bomber. Sammen med manuell sabotasje skal det skade infrastrukturens mange fasiliteter. Bombene er en variant av det som er utviklet av den sovjetiske fysikeren, Andrei Sakharov, på 1950-tallet. Det ser ut til at flere stater, inkludert USA, disponerer slike bomber i dag.

Mens president Maduro direkte anklager USA for å stå bak strømbruddene, har John Bolton, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, fordømt Venezuelas bruk av en utenlandsk militærstyrke for å holde seg i makten. I tråd med den gamle «Monroe-doktrinen» advarer han enhver makt fra andre kontinent mot å utplassere sine militær-styrker i Venezuela.

Av frykt for mulige russiske gjengjeldelses-tiltak, utsteder så US-president Donald Trump et dekret (executive order) for å gjøre USA beredt på et mulig elektromagnetisk «blowout»-angrep [1].

Oversettelse
Per Lothar Lindtner

[1Executive Order on Coordinating National Resilience to Electromagnetic Pulses”, by Donald Trump, Voltaire Network, 26 March 2019.