Sunday Times’e göre [1], İngiliz resmi makamları, müdahale etmeden bir suç şebekesinin cihadı finanse etmek için 8 milyar Sterlin’i zimmetine geçirmesine göz yummuştur.

Sunday Times Mİ5’in bu faaliyet konusunda bilgilendirilmediği konusunda güvence verirken, cihadın finansçılarını kimin finanse ettiğini söylememektedir.

Bu haber Thierry Meyssan’ın yarım yüzyıldan beri Müslüman Kardeşler Cemaatı ve İslami teröre verilen destek konusunda yürüttüğü anketi teyit etmektedir [2].

Haftalık dergi gümrük idaresi tarafından gözlemlenen El Kaide’ye yönelik fon transferinden, ayrıca 7 Temmuz 2005 tarihli Londra saldırılarının failleriyle olan ilişkileri dile getirmektedir. Hatta bir memur, Irak’a karşı savaş sırasında, şebeke sorumlularından birinin Başbakan Tony Blair ile görüşmesine tanık olduğunu bile söylemektedir.

Çeviri
Osman Soysal

[1Taxman kept quiet while £8bn fraud helped fund Osama bin Laden”, Tom Harper, The Sunday Times, March 30, 2019.

[2Gözlerimizin önünde. 11 Eylül’den Donald Trump’a yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı, 2017.