ABD ve düşmanı Talibanlar arasındaki müzakereler, Afgan hükümet temsilcilerinin yokluğunda Katar’da gerçekleştirildi. Başkan Trump, Pentagon’un baskısıyla, Afganistan’dan ABD birliklerini acilen geri çekme niyetinden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu arada Afganistan’daki farklı kesimler arasında istişareler Rusya’nın başkanlığında Rusya’da gerçekleştirildi.

Sonuç olarak ABD, Rusya ve Çin, Mart 2019’da Afganistan’da barışı sağlamak üzere üç taraflı istişarelere başladı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu’nun (UNAMA) son üç aylık raporuna göre, Afgan hükümetine isnat edilebilecek kurban sayısı, isyancılara isnat edilebilecekleri artık aşmış durumdadır [1].

Washington’da gerçekleştirilen ilk toplantı sonrasında, ikinci üç taraflı toplantı 25 Nisan 2019’da Moskova’da düzenlendi. Toplantıya Deng Xijun (Çin), Zalmay Halilzad (ABD) ve Zamir Kabulov (Rusya) katıldı.

İki toplantı arasında, ABD Dışişleri Bakanlığı Kabil’deki büyükelçiliğinde bir yeniden organizasyon başlattı. 1500 çalışanı bulunan büyükelçiliğin önümüzdeki haftalarda personelini yarıya indirmesi bekleniyor. Washington basın nezdinde bu personel indirimine ilişkin herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı.

Moskova toplantısının sonuç bildirgesinde [2] üç büyük gücün aşağıdaki konularda mutabık kaldığı belirtilmektedir:
 Talibanların uluslararası terörist örgütlere (özellikle IŞİD, El Kaide ve Doğu Türkistan İslami Hareketi) ve uyuşturucu üretimine karşı mücadele etmeye teşvik edilmesi.
 Yabancı güçlerin hızla geri çekilmesi için sadece ABD ile değil ama Afgan hükümetiyle de müzakerelere katılınması.

Bu üç taraflı toplantıların halen bir benzeri bulunmamaktadır. Toplantıyla ilgili hiçbir fotoğraf yayınlanmadı.

Çeviri
Osman Soysal

[1Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Quarterly Report — 1 January to 31 March 2019, Unama, 24 April 2019.