Voltaire İletişim Ağı

Salvini ve Rusya’nın AB’ye girişi

+

İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği’ne Türkiye yerine Rusya’nın üye olmasını tercih ettiğini belirtti.

Böylece Charles De Gaulle tarafından savunulan egemenlikçilerin eski bir nakaratını yinelemektedir.

Bu düşünce okuluna göre Avrupa toplumları, ABD’nin uyruklarını bir araya getiren ulusötesi bir yapıya doğru değil ama aynı kültürü paylaşan devletlerin pekiştirilmiş eşgüdümüne doğru evrilmeliydi. Dolayısıyla Türkiye (dini nedeniyle) ya da Birleşik Krallık (yargı sistemi nedeniyle) değil, ama Rusya (Avrupa kültürüne sahip olan) Avrupa toplumlarına üye olmalıydı.

Köktenci ve Nobel Barış Ödülü sahipleri Aristide Briand ve Léon Bourgeois çevresinde gelişen bir üçüncü düşünce okulu, ne coğrafi yakınlık, ne de ortak kültür ama cumhuriyetçi siyasal sistemi temel almayan bir örgüt tasavvur etmişti. Bu durumda, sadece Birleşik Krallık ya da İspanya gibi devletler değil, ama XXnci yüzyıl başlangıcındaki Arjantin gibi başka ülkeler de buna üye olamazdı. Bu okul, Soğuk Savaş ile birlikte ortadan kalkmıştır ve aynı şekilde yeniden ortaya çıkabilir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Kullanılan Fransa
“Gözlerimizin Önünde” (9/25)
Kullanılan Fransa
yazan Thierry Meyssan
NATO zirvesi: Savaşın partisi güç kazanıyor
NATO zirvesi: Savaşın partisi güç kazanıyor
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Zirve NATO'yu uzaya çıkardı: fahiş maliyetler
Zirve NATO’yu uzaya çıkardı: fahiş maliyetler
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Can çekişen Fransız dış politikası
“Gözlerimizin Önünde” (8/25)
Can çekişen Fransız dış politikası
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 
İtalya, « İnsansız Hava Araçları » savaşında ön safta
NATO’NUN İLK İHA’SI SİGONELLA’YA İNDİ
İtalya, « İnsansız Hava Araçları » savaşında ön safta
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
OPCW raporu tahrif edilmişti
OPCW raporu tahrif edilmişti
Voltaire İletişim Ağı
 
Bolivya, yeni istikrarsızlaştırma stratejisi laboratuarı
Bolivya, yeni istikrarsızlaştırma stratejisi laboratuarı
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı