Hva ble resultatet av symposiet i Firenze?

Michel Chossudovsky: Arrangementet var en stor suksess, med taler-deltagelse fra USA, Europa og Russland. Vi presenterte NATOs historie. Vi identifiserte og dokumenterte nøye deres forbrytelser mot menneskeheten. Og på slutten av symposiet presenterte vi ”Firenze-Erklæringen”, en måte å forlate krigssystemet på.

I din introduksjon bekreftet du at Atlanterhavsalliansen ikke er en sann allianse ...

Michel Chossudovsky: Tvert imot. Selv om de fremstår som en multinasjonal militær allianse, er det Pentagon som dominerer NATOs beslutningsprosesser. USA kontrollerer NATOs kommandostrukturer, som er innlemmet med USAs. Den øverste allierte sjefen i Europa (SACEUR) er alltid en amerikansk general utpekt av Washington. Generalsekretæren, for tiden Jens Stoltenberg, er i hovedsak en byråkrat som håndterer PR. Han gjør ingen beslutninger.

Et annet tema du tok opp var de amerikanske militærbasene i Italia og andre europeiske land, inkludert i øst, til tross for at Warszawa-pakken ikke har eksistert siden 1991. Dette også til tross for løftet gitt til Gorbatsjov om at ingen utvidelse av NATO ville noen gang skje mot øst. Hva er formålet med disse basene?

Michel Chossudovsky: NATOs stilltiende mål - et viktig tema under vår debatt i Firenze - er å implementere de facto "militær okkupasjon" av Vest-Europa under en annen betegnelse. USA fortsetter ikke bare å "okkupere" tidligere medlemmer av "Aksemaktene" fra andre verdenskrig (Italia, og Tyskland), men har brukt NATOs emblem til å sette opp amerikanske militærbaser i hele Vest-Europa, deretter i Øst-Europa i kjølvannet av den kalde krigen, og til slutt på Balkan i kjølvannet av NATO-krigen mot Serbia-Montenegro.

Hva har endret seg når det gjelder mulig bruk av atomvåpen?

Michel Chossudovsky: Umiddelbart etter den kalde krigen ble det formulert en ny kjernevåpen-doktrine som fokuserte på forebyggende bruk av atomvåpen. Med andre ord, å unngå en førstegangs-bruk som et middel til selvforsvar. Innenfor rammen av USA-NATO-tiltak, presentert som fredsbevarende tiltak, ble det opprettet en ny generasjon "moderate" og "ikke-brukbare" atomvåpen, beskrevet som "ikke-offensiv for sivile". Amerikanske politiske ledere anser dem for å være "bomber for passivisering." Avtalen fra Den Kalde Krigen, som etablerte visse sikkerhetsforanstaltninger, er nå forlatt. Begrepet om "Forsikring om Gjensidig Tilintetgjørelse» (MAD,red.) i forhold til bruken av atomvåpen, er erstattet av doktrinen om ”Forebyggende atomkrig”.

NATO var "utrangert" i begynnelsen av Trumps presidentperiode, men har nå blitt gitt en ”omstart” av Det hvite hus. Hvilken sammenheng er det mellom våpenkappløpet og den økonomiske krisen?

Michel Chossudovsky: Krig og globalisering går hånd i hånd. Militarisering er avhengig av pålegg om makroøkonomisk omstrukturering i mållandene. Det pålegger militære utgifter for å støtte krigsøkonomien på bekostning av siviløkonomien. Det fører til økonomisk destabilisering og tap av midler for nasjonale institusjoner.

Et eksempel - nylig foreslo president Trump store budsjettkutt i helse- og undervisningssektoren, og i sosiale infrastrukturer, selv om han har bedt om en massiv økning i Pentagons budsjett. I begynnelsen av hans administrasjon bekreftet president Trump økningen av utgifter i det militære atomvåpenprogrammet som Obama lanserte, fra 1000 til 1200 milliarder dollar. Han hevdet at dette ville hjelpe til å gjøre verden tryggere.

Over hele EU fører økningen i militærutgifter i kombinasjon med innstrammingstiltak til en reduksjon av det som tidligere ble kalt ”velferdsstaten”. Nå, under amerikansk press, er NATO engasjert i økende militærutgifter og Generalsekretær Jens Stoltenberg erklærer at dette er den riktige beslutningen for å "garantere sikkerheten til vår befolkning."

De militære inngrepene er kombinert med handlinger som bærer preg av både økonomisk sabotasje og manipulasjon. Det endelige målet er å erobre både menneskelige og materielle ressurser og politiske institusjoner. Krigshandlinger støtter opp om en prosess med total økonomisk erobring som mål. Det prosjektet for USAs totale hegemoni er å forvandle land og internasjonale suverene institusjoner til territorier som er åpne for deres inngripen. Et av landets økonomiske våpen er pålegg om store straffer på gjeldtyngede land. Innføringen av dødelige makroøkonomiske reformer tjener til å forverre forholdene for store deler av verdens befolkning.

Hva er medias rolle nå, og hva vil den bli i fremtiden?

Michel Chossudovsky: Uten kringkastingen av desinformasjonen gjennom nesten alle medier, ville USA og NATOs militære program kollapse som et korthus. De overhengende farene ved en ny krig med de mest moderne våpnene og atomvåpen er ikke den slags nyheter man tillater at det lages overskrifter av. Krig presenteres som en passiviseringsmetode. Krigskriminelle er avbildet som fredselskere. Krig blir fred. Virkeligheten er reversert. Når løgn blir sannhet, er det ingen vei tilbake.

Oversettelse
Bjørn Thorsønn
Kilde
Il Manifesto (Italia)