Arab barometer 24 Haziran 2019’da, 12 ayrı ülkede yaşayan 25 000 Arap arasında gerçekleştirilen bir anketi yayınladı [1]. Bu, kurumun 2006’dan beri gerçekleştirdiği dördüncü araştırma.

En çarpıcı sonuç dini aidiyette yaşanan gerilemedir. « Arap Baharları »ndan beri, kendini « dinsiz » olarak tanımlayanların oranı % 8’den % 13’e çıktı. Hatta bu oran 30 yaşın altındakilerde % 18’e kadar yükseliyor.

Bu dönüşüm, imamların Müslüman Kardeşler ve cihatçılar karşısındaki yenilgisine işaret etmektedir: « Siyasal İslam »a karşı koymak için, « gerçek İslam »ı anlatacaklarını açıklayarak, gençliğin bir kısmının kaçmasına neden oldular.

Eğer İmamlar kendi dinlerinden ne anladıklarını tartışmayı reddetmeyi sürdürürlerse, dinleri sürekli olarak gerileyecektir. Aslında, tam da tersini söyledikleri gibi hareket etmektedirler: bildiklerini iddia ediyor ve hiçbir sorgulamaya hoşgörü göstermiyorlar.

Bu noktaya nasıl vardık? Muhammed’in her zaman koruduğu Yahudi-Hıristiyanlar tarafından yetiştirildiğini, alkol kullandığını ve bir kadından asla örtünmesini istemediğini hatırlayalım.

Çeviri
Osman Soysal