Voltaire İletişim Ağı

Arap dünyasında İslam dini geriliyor

+

Arab barometer 24 Haziran 2019’da, 12 ayrı ülkede yaşayan 25 000 Arap arasında gerçekleştirilen bir anketi yayınladı [1]. Bu, kurumun 2006’dan beri gerçekleştirdiği dördüncü araştırma.

En çarpıcı sonuç dini aidiyette yaşanan gerilemedir. « Arap Baharları »ndan beri, kendini « dinsiz » olarak tanımlayanların oranı % 8’den % 13’e çıktı. Hatta bu oran 30 yaşın altındakilerde % 18’e kadar yükseliyor.

Bu dönüşüm, imamların Müslüman Kardeşler ve cihatçılar karşısındaki yenilgisine işaret etmektedir: « Siyasal İslam »a karşı koymak için, « gerçek İslam »ı anlatacaklarını açıklayarak, gençliğin bir kısmının kaçmasına neden oldular.

Eğer İmamlar kendi dinlerinden ne anladıklarını tartışmayı reddetmeyi sürdürürlerse, dinleri sürekli olarak gerileyecektir. Aslında, tam da tersini söyledikleri gibi hareket etmektedirler: bildiklerini iddia ediyor ve hiçbir sorgulamaya hoşgörü göstermiyorlar.

Bu noktaya nasıl vardık? Muhammed’in her zaman koruduğu Yahudi-Hıristiyanlar tarafından yetiştirildiğini, alkol kullandığını ve bir kadından asla örtünmesini istemediğini hatırlayalım.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.